5. Sınıf Matematik Müfredatı (Meb Konuları 2013 - 2014)

5. SINIF KAZANIMLARI
5.1. Sayılar ve İşlemler
5.1.1. Doğal Sayılar
5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler
Terimler: Bölen, bölüm, bölünen, kalan, çarpan, çarpım
5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.
5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.
5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
5.1.3. Kesirler
Terimler: Bileşik kesir, tam sayılı kesir, birim kesir, denk kesir, sadeleştirme, genişletme
5.1.3.1. Birim kesirleri sıralar.
5.1.3.2. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
5.1.3.3. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
5.1.3.4. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
5.1.3.5. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
5.1.3.6. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.
5.1.3.7. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma
5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
5.1.5. Ondalık Gösterim
Terimler: Ondalık gösterim, tam kısım, ondalık kısım, ondabirler basamağı, yüzdebirler basamağı, bindebirler basamağı
5.1.5.1. Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
5.1.5.2. Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir.
5.1.5.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.
5.1.5.4. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir.
5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
5.1.6. Yüzdeler
Terimler: Yüzde ,Semboller: %
5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.
5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir;bu gösterimleri birbirine dönüştürür.
5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.
5.2. Geometri ve Ölçme
5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Terimler: Dik açı, dar açı, geniş açı, paralellik, doğru, doğru parçası, ışın.
5.2.1.1. Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.
5.2.1.2. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
5.2.1.3. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.
5.2.1.4. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
5.2.1.5. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler
5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve köşegeni tanır.
5.2.2.2. Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.
5.2.2.4. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt üzerinde çizer; oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.
5.2.2.5. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
5.2.3. Uzunluk ve Zaman Ölçme
5.2.3.1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
5.2.3.2. Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.
5.2.3.3. Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
5.2.4. Alan Ölçme
5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.
5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
5.2.5. Geometrik Cisimler
5.2.5.1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel özelliklerini belirler.
5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar.
5.3. Veri İşleme
5.3.1. Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme
5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
5.3.1.3. Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.
5.3.2. Veri Analizi ve Yorumlama

5.3.2.1. Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar.

Yorumlar

yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *