Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

6. Sınıf Ondalık Kesirlerde Sıralama

6. Sınıf Ondalık Kesirlerde Sıralama

Ondalık kesirlerde karşılaştırma yapılırken, soldan sağa doğru, aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada, sayı değeri büyük olan rakamın yer aldığı kesir, diğerlerinden büyük olur.

3,64 ondalık kesri ile 3,59 ondalık kesrini karşılaştıralım.
3,64 ondalık kesrinin tam kısmı 3 tür.
3,59 ondalık kesrinin de tam kısmı 3 tür.

Verilen ondabk kesirlerin tam kısımları eşit olduğundan, bu ondalık kesirlerin onda birler basamağındaki rakamları karşılaştıralım 3,64 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam 6 dır. 3,59 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam 5'tir.
5 < 6 olduğundan 3,59 ondalık kesrl; 3,64 ondalık kesrinden küçüktür. Buna göre, 3,59 < 3,64 tür.

Bir ondalık kesrin virgülden sonraki kısmında, sıfırdan farklı olan en son sayıdan sonra istenildiği kadar sıfır konulabilir.
12,3=12,30=12,300=12,3000 dür.
5,76 = 5.760 = 5,7600 = 5,76000 dır.

ÖRNEK:

4,7, 4,702, 4,7001 ondalık kesirlerini sıralayalım.
4,7 sayısını 4.7000 olarak. 4.702 sayısını da 4,7020 olarak yazabiliriz.
4,7000, 4,7020, 4.7001 ondalık kesirlerinin tam kısımları eşittir. Tam kısımlar eşit olduğu için bir sonraki basamağa geçelim.
4,7000. 4.7020, 4.7001 ondalık kesirlerinin ondabirler basamağı da eŞittir. Bu nedenle bir sonraki basamağa geçelim.
4,7020 ondalık kesrinin binde birler basamagı 2 4,7000 ve 4,7001 ondalık kesirlerinin binde birler basamağı 0 olduğundan 4,7020 en büyüktür.
4,7001 sayısının on binde birler basamağı 4,7000 sayısının on binde birler basamağından büyük olduğundan 4,7001 sayısı 4.7000 sayısından büyüktür. Buna göre sıralama, 4,7< 4,7001 <4,702 şeklinde olur.

ÖRNEK:

ondalık kesirlerini sıralayalım.

sayılarının tam kısımları aynı olduğundan sayılann onda birler basamağına bakalım.
Sayılarılın onda birler basamağı da eşit olduğundan bir sonraki basamağa bakalım.
Sayılarının yuzde birler basamağı da eşit olduğundan bir sonraki basamağa bakalım.
Sayılarının binde birler basamağındaki rakamların sıralaması 0< 2< 4 olduğundan verilen sayıların sıralaması.
  şeklinde olur.

ÖRNEK:

5,8a4< 5,856 olduğuna gôre, a yerine yazılabilecek rakamların kümesini bulalım.
Verilen sayıların tam kısımlan eşit olduğundan sayıların ondalık kısımlarını karşılaştıralım. 8a4 <856 olabilmesi için a yerine yazılabilecek rakamların kümesi, {0, 1, 2, 3, 4, 5) olur.

 

Share this post

Bir cevap yazın