pornolar

6. Sınıf Ondalık Kesirlerin Açılımı

6. Sınıf Ondalık Kesirlerin Açılımı

Paydasında 10 un kuvvetleri olan (veya bu şekle getirilebilen) kesirlere ondalık kesir denir.

\frac{7}{10}=0,7 "Sıfır tam onda yedi"

\frac{3}{25}=\frac{3.4}{25.4}=\frac{12}{100}=0,12 "Sıfır tam yüzde on iki"

\frac{9}{8}=\frac{9.125}{8.125}=\frac{1125}{1000}=1,125 "Bir tam binde yüz yirmi beş"

ondalik-kesirler-1

Yukarıdaki şekil birbirine e dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Buna göre, boyalı kısmın ifade ettiği ondalık kesri bulalım.
Şekil birbirine e 25 dikdörtgenden oluşmaktadır. 25 dikdörtgenin 9 tanesi boyalıdır.
Buna göre boyalı kısmın ifade ettiği kesir,
\frac{9}{25}=\frac{9.4}{25.4}=\frac{36}{100}=0,36 "Sıfır tam yüzde otuz altı"

ondalik-kesirler-2

Şeklideki boyalı kısmın ifade ettiği ondalık kesri bulalım.
3 Şeklin tamamı boyalı olduğundan bu şekillerin sayısal karşılığı 3 tür.
En sondaki Şekil ise 8 e parçaya bölünmüş ve 2 si boyanmıŞtır. Yani en sondaki şekilde boyalı kısmın ifade ettiği kesir,
\frac{2}{8}=\frac{1}{4}
Bu durumda boyalı kısmın ifade ettiği rasyonel kesir 3\frac{1}{4} olur.
3\frac{1}{4}=\frac{4.3+1}{8}=\frac{13}{4}=\frac{13.25}{4.25}=\frac{325}{100}=3,25   olur.

 

Share this post

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*