Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

Açılar (Açı Çeşitleri, Eş Açılar, Açıortay, Komşu Açı)

Açılar (Açı Çeşitleri, Eş Açılar, Açıortay, Komşu Açı)

Açı Nedir?
acihBaşlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.
İki ışının ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara ise açının kenarı veya açının kolu denir. Yukarıdaki açı AOB açısı, BOA açısı veya O açısı olarak isimlendirilir. Sembolle AÔB, BÔA veya Ô şeklinde gösterilir.

Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
Açı bulunduğu düzlemi iç ve dış bölge olmak üzere iki bölgeye ayırır. Açının kolları sonsuza uzadığı için kolları kısa veya uzun çizmemiz iç bölgeyi veya dış bölgeyi değiştirmez.
acibolge acibolgeornek
Yukarıdaki örnekte D, E ve F noktaları açının iç bölgesinde, H ve G noktaları açının dış bölgesindedir. A, B ve C noktaları ise açının ne iç bölgesinde ne de dış bölgesindedir. Bu noktalar açının üzerindedir.

AÇI ÇEŞİTLERİ
Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçü birimlerinden birisi derecedir. Örneğin 30 derecelik bir açı 300 şeklinde gösterilir. Bir AOB açısının ölçüsü sembolle s(AÔB) veya m(AÔB) şeklinde gösterilir.
1-Dar Açı: Ölçüsü 0 derece  ile 90 derece arasında olan açıya dar açı denir.

daraci
2-Dik Açı: Ölçüsü 90 olan açıya dik açı denir.
dikaci
3-Geniş Açı: Ölçüsü 90 ile 180 arasında olan açıya geniş açı denir.
genisaci
4-Doğru Açı: Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir.
dogruaci
5-Tam Açı: Ölçüsü 360 olan açıya tam açı denir.
tamaci

aciortayEş Açı: Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir.
Örneğin s(AÔB)=40 ve s(AÔC)=40  olsun. Bu iki açı birbirine eştir. Bu durum sembolle AÔB @ AÔC şeklinde gösterilir.

Açıortay: Bir açıyı iki eş açıya bölen ışına açı ortay denir. Yandaki örnekte DT ışını LDE açısının açıortayıdır.

Komşu Açılar: Köşesi ve birer kenarı ortak olan açılar komşu açılar denir. Aşağıdaki örnekte ABC açısı ile CBD açısının BC kenarı ortak olduğu için bu iki açı komşudur.
komsuaci

Share this post

Bir cevap yazın