Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

Akademik Matematik

Denklik Bağıntısı-Equivalence Relation

TANIM1: bir küme bir bağıntı olsun. Eğer , yansıyan, simetrik ve geçişken bir bağıntı ise 'ye bir denklik bağıntısı denir ve genelde biçiminde gösterilir.
TANIM2: , üzerinde bir [...]

Kısmi Sıralama Bağıntısı-Partial Order Relation

TANIM1: bir küme bir bağıntı olsun. Eğer , yansıyan, ters simetrik ve geçişken bir bağıntı ise 'ye bir "kısmi sıralama bağıntısı" denir ve genelde biçiminde gösterilir. [...]

Bağıntılar-Relation

TANIM1: ve iki küme olsun. 'nin herhangi bir alt kümesine 'den 'ye bir bağıntı denir. Bazı kaynaklarda bağıntının tanımı verilirken olarak verilir ve 'nin boştan farklı herhangi bir [...]

İndis Kümesi

bir küme olsun. ile eşgüçlü olan herhangi bir kümeye 'in bir indis kümesi denir. Yani ile arasında birebir örten bir fonksiyon bulunan bir kümeye 'in bir [...]

Russell Paradoksu

19. yüzyılın sonlarına kadar matematikçiler herhangi nesnelerin topluluğuna küme demişlerdir. Doğal sayılar kümesi, Reel sayılar kümesi, Çift sayılar kümesi, Kümelerin kümesi, Tüm kümelerin kümesi, bunu çok fazla örnekle pekiştirmek mümkün. [...]

Vektör Uzayları

TANIM1:  en az iki elemanlı bir küme, ve iki fonksiyonolsun. Aşağıdaki koşullar sağlanırsa üçlüsüne bir cisim denir:
F1) ,
F2) ,
F3) , (daha&helliip;)

Fonksiyonlar-Function

Fonksiyonlar matematiğin en önemli kavramlarından biridir. Hatta o kadar önemlidir ki matematiğin tanımını "matematik kümeler arasındaki fonksiyonları inceleyen bilim dalıdır" şeklinde yapanlar vardır. Tabiki bu tanım doğru değildir. Fakat [...]

Kümeler

Küme kavramı matematiğin en temel kavramlarından biridir. Fakat buna rağmen otoritelerce kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Bazı kaynaklar kümeyi “belirli özelliğe sahip olan nesnelerin topluluğu” olarak tanımlar. Bu tanım [...]