pornolar

Doğal Sayılar, Rakam nedir?

Doğal sayılar sıfırdan başlayarak birer artarak sonsuza kadar devam eden sayılar kümesidir. Sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısını katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …….. dır. Continue reading “Doğal Sayılar, Rakam nedir?” »

5. Sınıf Doğal Sayılar Alıştırmalar

1, 3, 4 ve 5 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek; a) En büyük 4 basamaklı sayı nedir? b) 4 basamaklı en küçük sayı nedir? c) 4 Basamaklı en büyük çift sayı nedir? Continue reading “5. Sınıf Doğal Sayılar Alıştırmalar” »

Doğal Sayılar- Basamak Kavramı

Basamak : Rakamların bulunduğu yerdir. Rakamlar bulundukları basamağa göre değer alırlar. 404 sayısında iki tane 4 rakamı vardır. Ama 4 'lerin basamak değerleri eşit değildir. biri 4 iken diğeri 400 dür. Bu şekilde rakamların bulunduğu basamağa göre aldıkları değere basamak değeri denir. Continue reading “Doğal Sayılar- Basamak Kavramı” »

Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu

Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu şu şekilde yapılır. Sayılar okunurken önce üçer üçer bölüklere ayrılır. Soldan sağa doğru bölükler birler bölüğü ,binler bölüğü ve milyonlar bölüğü... Her bölük önce kendi içinde 3 basamaklı okunup bölük ismi ile devam edilir, birler bölüğü söylenmez. Continue reading “Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu” »