pornolar

Doğal Sayılar- Basamak Kavramı

Basamak : Rakamların bulunduğu yerdir. Rakamlar bulundukları basamağa göre değer alırlar. 404 sayısında iki tane 4 rakamı vardır. Ama 4 'lerin basamak değerleri eşit değildir. biri 4 iken diğeri 400 dür. Bu şekilde rakamların bulunduğu basamağa göre aldıkları değere basamak değeri denir. Continue reading “Doğal Sayılar- Basamak Kavramı” »

Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu

Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu şu şekilde yapılır. Sayılar okunurken önce üçer üçer bölüklere ayrılır. Soldan sağa doğru bölükler birler bölüğü ,binler bölüğü ve milyonlar bölüğü... Her bölük önce kendi içinde 3 basamaklı okunup bölük ismi ile devam edilir, birler bölüğü söylenmez. Continue reading “Doğal Sayılar 9 Basamaklı Sayılar ve Okunuşu” »