Bir doğal sayı, bir sayma sayısına bölündüğünde kalan 0(sıfır) ise "bu doğal sayı, o sayma sayısına tam olarak bölünüyor" denir . 65 sayısını 13 e, 72 sayısını 9