pornolar

Tag - küme

Kümeler

Küme kavramı matematiğin en temel kavramlarından biridir. Fakat buna rağmen otoritelerce kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Bazı kaynaklar kümeyi “belirli özelliğe sahip olan nesnelerin topluluğu” olarak tanımlar. Bu tanım her ne kadar yaygın olsa da eksiklikleri vardır. Birincisi burada “nesne” diye adlandırılan şeyin ne olduğu belli değildir. İkinci olarak “belirli özelliğe sahip” demek yanlış olabilir. Continue reading “Kümeler” »

9. Sınıf Matematik Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemi ve Özellikleri

Bu yazımızda kümelerde birleşim, kesişim işlemi ve özellikleri anlatılmaktadır. Bu bölümde öğreneceğimiz kavramlar: Küme ,Birleşim, Kesişim ,,Küme elemanları, Eleman sayısı, Kesişim kümesi, Birleşim kümesi ,Tek kuvvet özelliği, Değişme özelliği Continue reading “9. Sınıf Matematik Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemi ve Özellikleri” »

ALT KÜME-Alt Kümenin Özelikleri

ALT KÜME A kümesinin her elemanı, B kümesinin de elemanı ise A ya B nin alt kümesi denir. A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A   B biçiminde gösterilir. A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B kümesi A kümesini kapsıyor denir. Continue reading “ALT KÜME-Alt Kümenin Özelikleri” »

6. Sınıf Küme Çeşitleri Denk ve Eşit Kümeler

Denk Kümeler Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir. A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesi ile B = {a, b, c, d, e} kümesinin eleman sayıları eşit olduğundan A ile B kümesi denktir. Yani s(A) = s(B) = 5 tir. Continue reading “6. Sınıf Küme Çeşitleri Denk ve Eşit Kümeler” »

6. Sınıf Küme Çeşitleri Evrensel Küme

Belirli bir alandaki varlıkların tümünü içeren boş kümeden farklı kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme E harfi ile gösterilir. K = {Aralık, Ocak} kümesine uygun bir evrensel küme yazalım: Continue reading “6. Sınıf Küme Çeşitleri Evrensel Küme” »

6. Sınıf Küme Çeşitleri Boş Küme

Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme {} ile gösterilir ve boş kümenin eleman sayısı 0 (sıfır) dır. A = {2 ile 3 arasındaki doğal sayılar} kümesi verilsin. Continue reading “6. Sınıf Küme Çeşitleri Boş Küme” »