pornolar

Tag - matematik hikayeleri

Matematik Hikayeleri-Leibnitz-Teoremler Kaşifi-13.Bölüm

Alman matematikçi ve filozoftur. Matematik tarihi ve felsefe tarihinde önemli bir yer tutar. Leibniz Isaac Newton’dan bağımsız olarak Sonsuz Küçükler Hesabı’nı geliştirdi ve Leibniz’in formülü yayınlandığından bu yana geniş bir çapta kullanıldı. Geliştirdiği türdeşliğin aşkınsal yasası ve süreklilik yasası 20 yüzyılda matematiksel karşılık buldu (standart dışı analiz aracılığıyla). Continue reading “Matematik Hikayeleri-Leibnitz-Teoremler Kaşifi-13.Bölüm” »

Matematik Hikayeleri-Ömer Hayyam- Horasan'ın Yıldızı-12.Bölüm

Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim'el Hayyam veya Ömer Hayyam İranlı şâir, filozof, matematikçi ve astronom. Hayyam Nişaburludur. Hayyam, aynı zamanda dünya bilim tarihi için de önemli bir yerdedir.Günümüzde kullanılan Miladi ve Hicri Takvimlerden çok daha hassas olan Celali Takvimi'ni hazırlamıştır. Okullarda Pascal Üçgeni Fransız matematikçi Blaise Pascal'ın soyadıyla olarak öğretilen matematik kavramı aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim insanlarındandır. Birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. Continue reading “Matematik Hikayeleri-Ömer Hayyam- Horasan'ın Yıldızı-12.Bölüm” »

Matematik Hikayeleri-Galileo Galilei-Dünya Dönüyor-11.Bölüm

Galileo Galilei, İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozof. Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem de Kutsal Kitap'tan şüphe duyarak Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. Continue reading “Matematik Hikayeleri-Galileo Galilei-Dünya Dönüyor-11.Bölüm” »

Matematik Hikayeleri-Pascal Harika Çocuk-10.Bölüm

Blaise Pascal (19 Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662), Fransız matematikçi, fizikçi ve Hıristiyan düşünürdür. 16 yaşındayken konikler üzerine bir inceleme yazdı. 1642'de 19 yaşında iken vergi tahsildarı babasının işini kolaylaştıracak, dişliler ve tekerleklerden oluşan mekanik bir hesap makinesi tasarladı. Matematikle uğraşan babasıyla birlikte Paris Mersenne Akademisi'ne kabul edildi. Continue reading “Matematik Hikayeleri-Pascal Harika Çocuk-10.Bölüm” »

Matematik Hikayeleri-Newton Elma Ağacı-9.Bölüm

Newton'un matematikte neredeyse her dalda katkıları olmuştur. Özellikle analitik geometride eğrilerin teğetleri (diferansiyel) ve eğrilerin oluşturduğu alanları (integral) hesaplamada yöntemler geliştirmiştir.Bu iki işlemin birbirlerine ters olduğunu bulmuş, eğimler ile ilgili çözümler geliştirmiş ve bunlara akış (fluxion) metotları ismini vermiştir çünkü niceliklerin bir boyuttan diğerine aktığını hayal etmiştir. Continue reading “Matematik Hikayeleri-Newton Elma Ağacı-9.Bölüm” »

Matematik Hikayeleri-Pierre De Fermat-7.Bölüm

Fermat, memurluğunun yoğun işlerinden geriye kalan zamanlarında matematikle uğraşmıştır. Arşimet'in eğildiği diferansiyel hesaba geometrik görünümle yaklaşmıştır. Sayılar teorisinde önemli sonuçlar bulmuş, olasılık ve analitik geometriye de katkılarda bulunmuştur. Continue reading “Matematik Hikayeleri-Pierre De Fermat-7.Bölüm” »

Matematik Hikayeleri-Leonardo Fibonacci-6.Bölüm

Leonardo Fibonacci, (Pisalı Leonardo, Leonardo Pisano d. 1170, ö. 1250), yaygın olarak ismiyle Fibonacci diye anılan, orta çağın en yetenekli matematikçisi olarak kabul edilen İtalyan matematikçi. Fibonacci modern çağda en fazla Hint-Arap Sayılarını Avrupa'ya getirmesiyle ve 13. yüzyıl başlarında yayınlanan Liber Abaci isimli hesaplama yöntemleri kitabıyla tanınır. Liber Abaci'de bir örnek olarak yer alan modern sayılarla hesaplanmış kendi adıyla anılan sayı dizisi Fibonacci Dizisi olarak anılmaktadır.[1][2] Sadece Fibonacci dizisi ve özellikleri ile ilgili kitaplar hatta haftalık düzenli yayınlanan matematik dergileri [...]

Matematik Hikayeleri - Mısır'da Doğan Güneş

Matematiğin uyanışından günümüze kadar olan gelişimlerini, matematiksel gelişmeleri, ünlü matematikçilerin hayatlarını belgesel tadında anlatan Matematik Hikayelerini sitemizde bulabilirsiniz. Bu bölümde Mısırda Doğan Güreş bölümünü izleyebilirsiniz. Continue reading “Matematik Hikayeleri - Mısır'da Doğan Güneş” »