pornolar

Tag - sıralama

5. Sınıf Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme

Birim Kesir Nedir? Bir bütünün eş parçalarından her birine birim kesir denir. Birim kesirlerin payında 1 vardır. Continue reading “5. Sınıf Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme” »

8. Sınıf Kareköklü Sayılar

Bu dersimizde karesel sayılar, karekök kavramı, kareköklü sayılarla toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri konularını göreceğiz. Teog öncesi son tekrar için bu dersimiz faydalı olacaktır. İyi çalışmalar. Continue reading “8. Sınıf Kareköklü Sayılar” »

Kısmi Sıralama Bağıntısı-Partial Order Relation

TANIM1: bir küme bir bağıntı olsun. Eğer , yansıyan, ters simetrik ve geçişken bir bağıntı ise 'ye bir "kısmi sıralama bağıntısı" denir ve genelde biçiminde gösterilir. , üzerinde bir kısmi sıralama bağıntısı ise ikilisine kısmi sıralanmış küme denir. Continue reading “Kısmi Sıralama Bağıntısı-Partial Order Relation” »

6. Sınıf Ondalık Kesirlerde Sıralama

Ondalık kesirlerde karşılaştırma yapılırken, soldan sağa doğru, aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada, sayı değeri büyük olan rakamın yer aldığı kesir, diğerlerinden büyük olur. 3,64 ondalık kesri ile 3,59 ondalık kesrini karşılaştıralım. 3,64 ondalık kesrinin tam kısmı 3 tür. 3,59 ondalık kesrinin de tam kısmı 3 tür. Continue reading “6. Sınıf Ondalık Kesirlerde Sıralama” »

8. Sınıf Üçgenlerin Kenarları Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı, üçüncü kenar uzunluğundan büyük ve iki kenarın uzunlukları farkı, üçüncü kenar uzunluğundan küçüktür. Bu bağıntı üçgen eşitsizliğiolarak isimlendirilir. Yanda verilen ABC’ nin a kenarı için üçgen eşitsizliği |b-c|<a<b+c şeklindedir. Continue reading “8. Sınıf Üçgenlerin Kenarları Arasındaki Bağıntılar” »

7. Sınıf Permütasyon Konu Anlatımı

A = { 1, 3, 5, 7 } kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı 2 basamaklı kaç sayı yazabileceğimizi bulalım. 13, 31, 15, 51, 17, 71, 35, 53, 37, 73, 57, 75’tir. Bu şekilde 2 basamaklı 12 tane sayı yazabiliriz.Yazılacak sayının birler ve onlar basamaklarından birine 4 farklı rakam, diğer basamağa üç rakam yazılabildiğinden bu işlemi, saymanın çarpma kuralına göre; 4.3 = 12 şeklinde de yazabiliriz. Continue reading “7. Sınıf Permütasyon Konu Anlatımı” »

8. Sınıf Kareköklü Sayılarla Çarpma İşlemi

Kareköklü sayılar çarpılırken (varsa), kat sayılar çarpılarak çarpıma kat sayı olarak yazılır. Kare köklü iki sayı ise tek bir karekök içerisine yazılarak çarpılır ve çarpıma yazılır. Continue reading “8. Sınıf Kareköklü Sayılarla Çarpma İşlemi” »

7. Sınıf Rasyonel Sayıları Sıralayalım

Sevgili Öğrenciler bu konumuzda Rasyonel sayıları 6 farklı yoldan sıralamayı göreceğiz.Nedir bunlar; sayı doğrusu kullanarak, Ondalık kesir şeklinde yazarak, payların eşitliğini , paydaların eşitliğini kullanarak sıralama, yarıma ve bütüne yakınlığına göre sıralama yöntemlerini göreceğiz. Continue reading “7. Sınıf Rasyonel Sayıları Sıralayalım” »