pornolar

Tag - Tersi

Tümü, Bütünü, Tersi (Tümler, Bütünler ve Ters Açılar)

Komşu Açı Nedir?   Birer kenarı ortak olan açılar komşu açılar denir. Aşağıdaki örnekte ABC açısı ile CBD açısının BC kenarı ortak olduğu için bu iki açı komşudur.   Continue reading “Tümü, Bütünü, Tersi (Tümler, Bütünler ve Ters Açılar)” »