pornolar

8. Sınıf Matematik Konuları

8. Sınıf Matematik Konuları

8. Sınıf Matematik müfredatını (konu listesi)  bu bölümde bulabilirsiniz. Müfredat üzerinden yazılan konular tamamlandıkça konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.

Örüntü ve Süslemeler,Dönüşüm Geometrisi,Tablo ve Grafikler,Histogram,Üslü Sayılar,Olasılık Çeşitleri,Olay Çeşitleri,Kareköklü Sayılar,Gerçek Sayılar,Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri,Üçgenler,Üçgenlerde Ölçme,Örüntüler ve İlişkiler,Cebirsel İfadeler,Olası Durumları Belirleme,Denklemler,Geometrik Cisimler,Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları,Geometrik Cisimlerin Hacimleri,İz Düşümü,Geometrik Cisimler,Dönüşüm Geometrisi,Denklemler,Eşitsizlikler,Trigonometrik Oranlar Tablosunu Kullanma...

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Örüntü ve Süslemeler

Fraktal Oluşturma

2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi

Yer Değiştirme

Ötelemeli Yansıma ve Yansımalı Öteleme

3. Bölüm: Tablo ve Grafikler

Histogram Oluşturma

4. Bölüm: Üslü Sayılar

Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetini Bulma

Ondalık Kesrin veya Rasyonel Sayının Kuvvetini Bulma

Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Sayıların Bilimsel İfade Şekilleri 

 Alıştırmalar

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Olasılık Çeşitleri

Olasılık Çeşitlerini Açıklayalım

2. Bölüm: Olay Çeşitleri

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Alıştırmalar

3. Bölüm: Kareköklü Sayılar

Tam Kare Doğal Sayıların Karekökünü Bulma

Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme

Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme

Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Kareköklü Sayılarla Çarpma veBölme İşlemleri

Ondalık Kesirlerin Karekökünü Bulma

4. Bölüm: Gerçek Sayılar

Gerçek Sayılar Kümesi

5. Bölüm: Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

Standart Sapmayı Hesaplama

Gerçek Yaşam Durumlarını Yorumlama

 

3.ÜNİTE

1. Bölüm: Üçgenler

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Temel Üçgen Çizimleri

Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiler

Üçgende Kenar - Açı İlişkisi İlişkisi

Üçgen İnşa Etme

Üçgende Açıortay, Kenarortay, Kenar Orta Dikme ve Yükseklik

Pisagor Bağıntısı

2. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme

Pisagor Bağıntısından Yararlanarak Problem Çözme

3. Bölüm: Örüntüler ve İlişkiler

Aritmetik ve Geometrik Diziler

4. Bölüm: Cebirsel İfadeler

Özdeşlikler

Rasyonel Cebirsel İfadelerle İşlemler

 

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Olası Durumları Belirleme

Kombinasyon

2. Bölüm: Denklemler

Rasyonel Cebirsel İfade İçeren Denklemler

Doğrusal Denklem Sistemleri

3. Bölüm: Üçgenler

Üçgenlerde Eşlik

Üçgenlerde Benzerlik

4. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme

Benzer Üçgenlerle Problem Çözme

5. Bölüm: Geometrik Cisimler

Prizmanın Elemanları

6. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Dik Prizmaların Yüzey Alanı

7. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Dik Prizmaların Hacmi

 

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Geometrik Cisimler

Piramit

Koni

Küre

2. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Piramidin Yüzey Alanı

Koninin Yüzey Alanı

Kürenin Yüzey Alanı

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanlarını Tahmin Etme

3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Dik Piramidin Hacmi

Dik Koninin Hacmi

Kürenin Hacmini Hesaplama

Geometrik Cisimlerin Hacmini Tahmin Etme

4. Bölüm: İz Düşümü

 

6. ÜNİTE

1. Bölüm: Geometrik Cisimler

Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri

Çok Yüzlü Yapılar Oluşturma

2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimlerde Simetri

3. Bölüm: Denklemler

Doğrunun Eğimi

Doğrunun Eğimi ile Denklemi Arasındaki İlişki

Doğrusal Denklem Sisteminin Çözümünü Grafik Çizerek Bulma

4. Bölüm: Eşitsizlikler

Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizlikler

5. Bölüm: Üçgenler

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

6. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme

Trigonometrik Oranlar Tablosunu Kullanma

Share this post

Bir cevap yazın