pornolar

6. Sınıf Küme Çeşitleri Boş Küme

6. Sınıf Küme Çeşitleri Boş Küme

Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme {} ile gösterilir ve boş kümenin eleman sayısı 0 (sıfır) dır.

A = {2 ile 3 arasındaki doğal sayılar} kümesi verilsin.

2 ile 3 arasında doğal sayı olmadığından A kümesinin elemanı yoktur. O halde, A = 0 veya A = {} şeklinde ifade edilir. A kümesinin elemanı olmadığı için eleman sayısı 0 (sıfır) dır.
Yani, s(A) = 0 olur.

 

Share this post

Bir cevap yazın