pornolar

RASYONEL SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

RASYONEL SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

Rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstermek için önce tam sayılı kesre dönüştürülür. Sonra tam kısmı kadar ilerlenir. (Pozitifse sağa, negatifse sola doğru) Daha sonra bu tam sayı ile bir sonraki tam sayı ile arası kesrin paydası kadar parçaya bölünür ve kesrin payı kadar ilerlenir. Bu ilerleme negatif sayılarda sola doğru pozitif sayılarda sağa doğrudur. Yani 0'dan uzaklaşırız.

91

Yukarıdaki örneğe bakacak olursak 1 tam 5/6 kesri 1 ile 2 arasındadır. Dolayısıyla 1 ile 2 arası 6 parçaya bölünür ve 5 parça ilerlenip sayının yeri bulunur.

- 3/4 kesrine bakacak olursak bu basit kesir olduğu için 0 ile -1 arasındadır ve bu aralık 4 parçaya bölünür. Bu parçalardan sola doğru 3 parça ilerlenir ve kesrin  yeri bulunmuş olur.

Share this post

Bir cevap yazın