pornolar

Sayı Doğrusunda ve Sayma Pulları ileTam Sayılarla Toplama İşlemi

Sayı Doğrusunda ve Sayma Pulları ileTam Sayılarla Toplama İşlemi

Tam Sayılarla Toplama İşlemi - Pullarla Toplama İşlemi - Sayı Doğrusunda Toplama - Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi - Pullarla Çıkarma İşlemi

TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ

1- Sayı doğrusunda toplama işlemi

Sayı doğrusunda toplama işlemi yaparken toplanan sayı pozitif ise sağa doğru, negatif ise sola doğru hareket edilir. Sonuç sıfırdan başlanarak sayı doğrusunun altına çizilir.

Örnek : (+4) + (+5) işlemini sayı doğrusunda gösterelim.

Örnek: (-7) + (+3) işlemini sayı doğrusunda gösterelim.

2- Sayma pulları ile tam sayılarda toplama işlemi

Sayma pullarında (+) pul +1 sayısını, (-) pul -1 sayısını temsil eder.

(+) ve (-) pullunun oluşturduğu çift sıfır kabul edilir.

Örnek: (-2) + (-3) işlemini sayma pulları ile modelleyelim.

Örnek: (+1) + (-4) işlemini sayma pulları ile modelleyelim.

3- Tam sayılarla toplama işlemi

• Aynı işaretli sayılar toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti sonuca verilir.

(-5) + (-7) işleminde sayılar aynı işaretli olduğu için 5 + 7 = 12 bulunur ve ortak işaret olan - sonuca yazılır.

(-5) + (-7) = -12

• Ters işaretli sayılar toplanırken sayıların mutlak değerleri büyük olanından küçük olanı çıkarılır ve mutlak değeri büyük olan sayının işareti sonuca verilir.

(-15) + (+8) işleminde sayılar ters işaretli olduğu için 15 - 8 = 7 bulunur ve mutlak değerce büyük olan 15'in işaret olan - sonuca yazılır.

(-15) + (+8) = -7

Örnek: (-9) + (+12) işlemini yapalım. Burada 12 > 9 olduğundan 12-9=3 bulunur ve 12'nin işareti olan + sonucun işareti olur.

(-9) + (+12) = +3

 

NOT: Toplamları 0 olan iki sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir.

Örnek: 5 + ( -5 ) = 0 olduğu için 5'in toplama işlemine göre tersi - 5 ' tir.

- 3'ün toplama işlemine göre tersi +3'tür.

Share this post

Bir cevap yazın