pornolar

5. Sınıf Doğal Sayılar -Değerlendirme Soruları-2

5. Sınıf Doğal Sayılar -Değerlendirme Soruları-2

5. Sınıf doğal sayılar ile ilgili yazılıya hazırlık için bir önceki yazımızın devamı olan aşağıdaki soruları çözebilirsiniz. Bu yazımızda doğal sayılarla toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri ile ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır.

5. Sınıf Doğal Sayılar -Değerlendirme Soruları-1

1) Hangi sayının 11 katı 385’tir?

2) Aşağıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere gelebilecek en büyük  sayıları bulunuz.
a)  28 ×  ................... < 1200  b)  5876 ÷ ................... < 97
c)  32 ×  ................... < 5250  ç)  9548 ÷  ...................< 28

3) 10 farklı rakamdan oluşan iki tane 5 basamaklı sayı ile yapılan çıkarma işleminde elde edebileceğiniz,
a)  En büyük fark kaçtır?
b)  En küçük fark kaçtır?

4)

Beş basamaklı bir sayıdan 3 basamaklı bir sayı çıkarıldığında, Evet Hayır Örnek
a)  Beş basamaklı bir sayı elde edilir mi?
b)  Dört basamaklı bir sayı elde edilir mi?
c)  Üç basamaklı bir sayı elde edilir mi?
ç)  İki basamaklı bir sayı elde edilir mi?
d)  Bir basamaklı bir sayı elde edilir mi?

5) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını, sayıları önce en yakın yüzlüğe daha sonra en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Hangi durumda daha iyi bir tahmin elde ettiniz? İşlemleri hesap makinesi ile yapıp tahmininizle karşılaştırınız.
a)  8745 + 3562

b)  32789 – 16449

c)  98752 + 5641

ç)  47962 – 15362

d)  45236 + 12556

e)  15550 – 6375

6) Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz. Hangi işlemlerin sonuçlarının 8000’den büyük olduğunu  tahmin yoluyla bulunuz. Tahmininizi nasıl yaptığınızı açıklayınız. Tahmininizi işlemleri  yaparak kontrol ediniz.
a)  4176 + 3462

b)  3882 + 6139

c)  6839 + 957

ç)  7514 + 2929

d)  9152 – 827

e)  12354 – 4927

f)  9687 – 1599

7) Nermin, hesap makinesinde 4350 + 6298 işleminin sonucunu 49 798 olarak bulmuş-tur. Sizce Nermin’in bulduğu cevap doğru mu? Buna işlemi yapmadan nasıl karar verebilirsiniz? Nasıl düşündüğünüzü açıklayınız.

8) Tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermek için iki  okul,  pet  şişe  kapağı  toplamaktadır.  A  okulu  56  789,  B okulu 62 450 kapak toplamıştır. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.
a)  Hangi okul daha çok kapak toplamıştır? Bu okul yaklaşık kaç tane fazla kapak toplamıştır?
b)  İki okul birlikte yaklaşık kaç kapak toplamıştır?
c)  İki okul birlikte 150 000 kapak toplamayı hedeflemektedir. Sizce hedeflerine ula-şabilmişler midir? Hedeflerine ulaşamadılarsa yaklaşık kaç kapak daha toplamaları gerekir?

9) Aşağıdaki  çarpma  ve  bölme  işlemlerinin  sonuçlarını  tahmin  ediniz.  İşlemleri  hesap makinesi ile yapıp sonuçları tahminlerinizle karşılaştırınız.
a)  5023 × 9

b)  4476 ÷ 7

c)  245 × 39

ç)  8653 ÷ 48

d)  389 × 549

e)  3458 ÷ 37

10) Bir seferde 420 kg yük taşıyabilen bir kamyonetin toplam 7000 kg yük taşıması gerekmektedir.
a)  Bu kamyonet 8 sefer yaptığına göre kalan yükü tahmin ediniz.
b)  Kamyonetin 9500 kg yük taşıması için kaç sefer yapması gerektiğini tahmin ediniz.

11)Bir market 12 metrelik çamaşır ipleri satmak istemektedir. 1155 metre ipten kaç tane 12 metrelik çamaşır ipi elde edilir? Geriye kaç metre ip artar?

12) Bir elektrikçi 588 metre kabloyu keserek aynı büyüklükte 84 adet kablo elde edilmiştir. Bir parça kablonun uzunluğu kaç metredir?

13) Ali, 246 × 8 işleminin sonucunu iki farklı şekilde tahmin etmiş ve şunları söylemiştir:
®    Birinci tahminim 2000’den küçük çıkmıştır.
®    İkinci tahminim 1600’den büyük çıkmıştır.
Sizce Ali, her iki durum için tahminini nasıl yapmıştır?

14) Üç öğrenci 94 × 9 işleminin sonucunu farklı yollardan tahmin etmişlerdir.
®    Mehmet’in tahmini 810’dur.
®    Seda’nın tahmini 950’dir.
®    Merve’nin tahmini 1000’dir.
a)  Her bir öğrencinin tahminlerini nasıl yaptığını açıklayınız.

15) Aşağıdaki çarpma işlemlerini inceleyiniz. Hangi işlemlerin sonuçlarının 30 000’den büyük olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlemleri yaparak kontrol ediniz.
a)  581 × 39

b)  75 × 581

c)  820 × 86

ç)  310 × 75

16) Mustafa 3650 ÷ 40 işleminin sonucunu tahmin etmiş ve şunları söylemiştir:
®    Bölüm 3 basamaklı bir sayıdır.
®    Bölüm 80’den büyüktür.
Sizce Mustafa, tahminini nasıl yapmıştır?

17) Bir hayvanat bahçesinde 5 fil vardır. Filler günde toplam 1115 kg yiyecek tüketmektedir.Buna göre,
a)  Bir fil günde yaklaşık olarak kaç kg yiyecek tüketmektedir?
b)  Tahmininizi yaparken hangi varsayımlarda bulundunuz?

18) Bir  yardım  kampanyasında  25  000  TL  toplanması  için  4  farklı  konser  düzenlenmiştir. Her konserde 6479 TL toplanmıştır. Sizce kampanya için yeterli para toplanmış mıdır? Tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

19) 24  keçi  bir  kamyonla  taşınmıştır.  Kamyondaki  toplam yük 1156 kg’dır. Buna göre,
a)  Bir keçi yaklaşıkkaç kg’dır?
b)  Tahmininizi yaparken hangi varsayımlarda bulundunuz?

Kaynak: MEB Yayınları -2013

Share this post

Bir cevap yazın