pornolar

5. Sınıf Doğal Sayılar -Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Doğal Sayılar -Değerlendirme Soruları

5. Sınıf doğal sayılar ile ilgili yazılıya hazırlık için aşağıdaki soruları çözebilirsiniz. Bu yazımızda doğal sayılarla tolama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri ile ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır.

1.  Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

a)  24368 + 86473 =

b)  9654 + 21758 =

c)  20284 + 10005 =

ç)  89544 + 6587 =

2.  Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
a)  20000 – 8999 =

b)  1000 – 567 =

c)  50000 – 1659 =

ç)  5600 – 4779 =

3.  Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
a)  52473 – 29414 =

b)  36480 – 9304 =

c)  87413 – 1006 =

ç)  1025 – 876 =

4.  Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinde harler yerine gelecek sayıları bulunuz.
a)  25486 –A  = 19523

b) B+ 1258 = 12365

c)  83140 – C= 53785

ç) D– 63147 = 12840

5.  a)  90 000’den 10 000 eksik olan sayı kaçtır?
b)  90 000’den 1000 eksik olan sayı kaçtır?
c)  90 000’den 100 eksik olan sayı kaçtır?
ç)  90 000’den 10 eksik olan sayı kaçtır?
d)  90 000’den 1 eksik olan sayı kaçtır?
6.  a)  32 485’ten 5000 fazla olan sayı kaçtır?
b)  17 792’den 500 fazla olan sayı kaçtır?

7. 2011  yılında  İstanbul  Arkeoloji  Müzesi’ni  187 610 kişi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni 129 538 kişi ziyaret etmiştir. Buna göre iki müzeyi toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?

8. Türkiye’de  trafiğe  kaydı  yapılan  kamyon  sayısı  2011’de 43 272, 2012’de 38 616 adettir. Bu sürede 56 597 adet kamyonun ise trafikten kaydı silinmi-şir. Buna göre kamyon sayısı 2 yıl içinde ne kadar artmışır?

9. 2012 yılında atletizmde 91 186 erkek, 49 971 kadın lisanslı sporcu bulunmaktadır.
a)  Kadın ve erkek sporcu sayılarının eşit olması için kaç tane kadın sporcu daha olması gerekmektedir?
b)  3547 erkek ve 1986 kadın sporcunun lisansı iptal edilirse toplam sporcu sayısı kaç olur?

10.  Aşağıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere gelebilecek en büyük sayıları bulunuz.
a)  15248 + .............. < 52480

b)  41820 – 32057 > ..............

c)  ..............+ 26352 < 98105

ç)  68302 – 62530 >..............

11.  Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a)  36 × 45 = ..............

b)  408 × 571 = ..............

c)  254 × 96 = ..............

ç)  180 × 64 = ..............

d)  11 × 500 = ..............

e)  101 × 50 = ..............

12. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a)  97 × 40 =  ..............   97 × 400 = ..............   97 × 4000 = ..............
b)  30 × 28 = ..............   300 × 28 = ..............   3000 × 28 =..............

13. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Bölümü ve kalanı bulunuz.
a)  442 ÷ 8  = ..............      b)  7800 ÷ 3 = ..............   c)  3640 ÷ 7 = ..............
ç)  5135 ÷ 79 = ..............   d)  2645 ÷34 = ..............   e)  4000 ÷ 80= ..............

14. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinde boş bırakılan yere gelecek sayıları bulunuz.
a)  47 × .............. = 6110  b)  6068 ÷ .............. = 164
c) ..............÷ 11 = 490  ç)  ..............× 248 = 2976

15. Bir hesap makinesinin “5” tuşu bozulmuştur. Buna göre aşa-ğıdaki işlemleri “5” tuşunu kullanmadan nasıl yaparsınız?
a)  263 × 5   b)  128 × 5
c)  220 ÷ 5   ç)  1240 ÷ 5

 5. Sınıf Doğal Sayılar -Değerlendirme Soruları-2

 

 

Share this post

Bir cevap yazın