pornolar

5. Sınıf Milyonlar - Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Milyonlar - Değerlendirme Soruları

1.  Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
a)  720 000 000
b)  10 001 100
c)  386 012 001
ç)  5 306 025
2.  Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
a)  Üç yüz milyon elli beş bin
b)  Dokuz yüz üç milyon beş yüz bin on altı
c)  Sekiz milyon on iki bin on beş
ç)  Yetmiş milyon seksen bin üç yüz beş
3.  Aşağıda verilen her bir sayıdaki sıfırın basamak değerini açıklayınız.
a)  40 815 723   b)  309 566 127  c)  987 035 216
4.  Aşağıda verilen sayıların bölük adlarını yazınız.
a)  402 612 174  b)  14 063 917  c)  2 354 079
5.  Aşağıda verilen sayılardaki rakamların basamak değerlerini yazınız.
a)  204 187 342  b)  723 584 702  c)  32 056 173

6.  Aşağıdaki sayıları karşılaştırarak aralarına “<” , “>” , “=” sembollerinden uygun olanı koyunuz.
Hangi sembolü kullandığınıza nasıl karar verdiğinizi açıklayınız.
a)  703 500 083.............. 307 500 083
b)  827 048 151 .............. 827 048 151
c)  56 381 207 .............. 6 381 207
ç)  23 502 816..............  72 568 003
d)  937 168..............  8 603 527
e)  237 658..............  237 499

7.  Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
a)  9 172 320, 1 584 301, 62 541 028
b)  58 652 011, 58 032 875, 415 860 342
c)  845 623 100, 8 491 150, 84 631 745

8.  Aşağıdaki  sayı  örüntüleri,  bir  sayıya  sürekli  aynı  sayı  eklenerek  elde  edilmiştir.  Buna göre aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
a)  42 516 802, 43 516 802,  .............. ,   .............., 46 516 802
b)  555 000 500, 555 001 000, 555 001 500,.............. ,  ..............
c)  12 305 116, 22 305 116, ..............  , ..............   52 305 116

Share this post

Bir cevap yazın