pornolar

5. Sınıf Zaman Ölçme

zaman-olcme-1

Bu Yazımızda Öğreneceklerimiz?

  • Zaman ölçüleri nelerdir?
  • Yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye kavramları
  • Zaman ölçüleri birbirine nasıl çevrilir?
  • Yumrukla takvim hesabı nasıl yapılır?
  • Zaman ölçüleri soruları nasıl çözülür?
  • Artık yıl nedir?
  • Artık yıl nasıl hesaplanır?

Zamanı belirtmek için yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye gibi çeşitli zaman ölçüleri kullanırız.

Yandaki takvimi inceleyelim.
®  1 yılda 12 ay vardır.
®  Bazı aylar 30, bazı aylar 31 günden oluşur.
®  28 günden oluşan şubat ayı, dört yılda bir 29 gün olur.
®  Bir yılda 365 gün vardır. Dört yılda bir şubat ayı 29 olduğu için o yıl, 366 günden oluşur. Bu yıla “artık yıl” denir.
®  Hesap yaparken 1 yılda 365 gün, 1 ayda 30 gün olduğunu kabul ederiz.

1 yıl = 12 ay  1 yıl = 365 gün   1 ay = 30 gün

 

 

 

Saat, dakika ve saniyeyi yaşamımızdaki pek çok olayın süresini belirtmek için kullanırız.
Günde 9 saat uyurum.

Sütümü 5 dakikada bitiririm.

Nefes alıp verdiğimde yaklaşık 5 saniye geçer.

1 saat = 60 dakika  1 dakika = 60 saniye
Saat, dakika ve saniye için aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.
Saat = sa ,Dakika = dk ,Saniye = sn

Bunu biliyor musunuz?

zaman-olcme-2

 

Ellerimizi yumruk yapıp yan yana getirdiğimizde parmak eklemlerine denk gelen aylar 31 günden oluşur.
Eklemlerin aralarına denk gelen aylar ise 30 gündür.

 

 

 

 

Zaman Ölçü Birimlerini Birbirine Dönüştürme

ÖRNEK:

Zeynep, yüzme yarışını 5 dk 23 sn’de tamamlamıştır. Geçen yılın rekoru 330 sn ise sizce Zeynep, geçen yılın rekorunu kırmış mıdır?
Çözüm:
Zeynep’in rekor kırıp kırmadığını, verilen süreleri aynı zaman ölçme birimleri şeklinde ifade edelim. Süreleri aynı zaman ölçme birimlerine dönüştürmek için 2 yol düşünebiliriz.
I. yol:

1 dk = 60 sn olduğundan dakika olarak verilen süreyi60 ile çarpıp kaç saniye olduğunu buluruz.

Dakikayı saniyeye dönüşterelim.
Önce 5 dakikayı saniye cinsinden yazalım.

5 dk = 5 × 60 sn

= 300 sn
Buna göre,
5 dk 23 sn = 300 sn + 23 sn
= 323 sn
5 dakika 23 saniyelik süre 323 saniyeye eşittir.
323 saniye 330 saniyeden az olduğundan Zeynep rekor kırmıştır.
II. yol:
Saniyeyi dakikaya dönüştürelim.

Saniye olarak verilen bir süreyi  60’a bölerek kaç dakika olduğunu buluruz. Kalanı saniye olarak belirtiriz.

zaman-olcme-3

330 sn = 5 dk 30 sn
5 dk 23 sn, 5 dk 30 sn’den az olduğundan Zeynep rekor kırmıştır.

ÖRNEK:

Gözde, bir uçak maketini birinci gün 2 sa 40 dk, ikinci gün 1 sa 50 dk çalışarak tamamlamıştır. Gözde maketi kaç dakikada tamamlamıştır?

Çözüm
I. yol:
Saat ve dakika cinsinden verilen süreleri alt alta toplayıp dakikaya çevirelim.

zaman-olcme-4

 

 

 

 

Toplam süreyi dakika olarak ifade etmek için 4 saati dakika cinsinden yazıp 30 dakika ekleyelim.
4 sa = 4 × 60 dk = 240 dk
240 dk + 30 dk = 270 dk
Gözde maketi toplam 270 dakikada tamamlamıştır.
II. yol:
Verilen süreleri dakika cinsinden yazıp toplayalım.
Gözde’nin iki günde harcadığı saatleri ayrı ayrı dakikaya çevirelim.
2 sa 40 dk = 120 dk + 40 dk = 160 dk
1 sa 50 dk = 60 dk + 50 dk = 110 dk
Dakika olarak bulduğumuz sonuçları toplayalım.
160 dk + 110 dk = 270 dk

1 sa = 60 dk olduğundan, Saat olarak verilen süreyi 60 ile çarparak bu sürenin kaç dakika olduğunu bulabiliriz.
Dakika olarak verilen bir süreyi 60’a bölerek bu sürenin kaç saat olduğunu bulabiliriz. Kalanı dakika olarak belirtiriz.

Bunu biliyor musunuz?

Şubat ayının 29 gün olduğu yıla neden artık yıl denildiğini biliyor musunuz?
1 yıl tam olarak 365 gün ve 6 saattir. Ama takvimlerimiz tam günleri gösterir. 4 yılda bir  fazla olan bu 6 saatler toplanarak 24 saate yani 1 tam güne eşit olur. Bu 1 gün, şubat ayı-na eklenir. Böylece şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Şubat ayının 29 günden oluştuğu bu yıllara “artık yıl” denir.

ALIŞTIRMALAR
1.  Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
a)  3 dk =...................  sn  b)  72 sa = ................... gün
c)  30 sn =...................    dk  ç)  7dk 9sn =...................   sn
d)  2 sa 15 dk = ...................   sn  e)  2 gün 4 sa =...................    sa
2.  Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
a)  76 dk =...................   sa  dk  b)  72 gün =...................   ay  gün
c)  3 yıl 5 ay = ................... gün  ç)  55 ay =...................   yıl  ................... ay
3.  Arda’nın doğum günü 22 Nisan’dır. Okulların açıldığı 16 Eylül tarihinden Arda’nın do-ğum gününe kadar olan süre ne kadardır?
4.  Uşak’tan arabasıyla yola çıkan Rezzan, 1 saat 30 dakika sonra Afyon’da mola vermiştir. Mola sonrası 2 saat 50 dakika daha giderek Ankara’ya ulaşmıştır. Buna göre Rezzan toplam kaç saat araba kullanmıştır?
5.  Ali,  her  bir  Türkçe  sorusunu  yaklaşık  1  dakika  45  saniyede  cevaplayabilmektedir. Sınavın son 5 dakikasına girdiğinde 3 sorusu kalan Ali’nin, bu soruları cevaplayabilmek için yeterli süresi var mıdır?
6.  Her gün yaklaşık 2 saat 30 dakika antrenman yapan Elvan, 3 ay sonunda yaklaşık olarak toplam kaç gün ve kaç saat antrenman yapmış olur?

Zaman Ölçüleri ile İlgili Soru Sorularınız için

Zaman Ölçüleri ile ilgili konu anlatım videosu

Share this post

Bir cevap yazın