Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

2014-2015 TEOG Matematik Konuları

2014-2015 TEOG Matematik Konuları

8Bu yıl ilk defa yapılacak merkezi sınav içim matematik dersinden yapılacak sınava kadar anlatılacak konu anlatımlarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.

KAZANIMLAR
1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
 ALIŞTIRMALAR
I.                    DÖNEM BİRİNCİ SINAV
1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
5. Kareköklü sayılarla çarpma  işlemlerini yapar.
5. Kareköklü sayılarla bölme işlemlerini yapar.
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
1.Standart sapmayı hesaplar.
2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.
1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.
2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.
1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.
1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
II.                  DÖNEM BİRİNCİ SINAV
1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.
4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.
5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.
6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.
7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların
görünümlerini çizer.
İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.
2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.
1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.
2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.
3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.
4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.
5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.
II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV
1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.
2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.
1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.
1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

Share this post

Bir cevap yazın