pornolar

5. Sınıf Araştırma Sorusu Oluşturma

5. Sınıf Araştırma Sorusu Oluşturma

İstatistik; veri toplama, düzenleme ve yorumlama ile ilgili bir çalışma alanıdır. Veri toplarken yapılan araştırmalarda değişik sorular sorulur. Bu sorulardan bazıları tek bir veri ile cevaplanırken bazılarını bir gruptan veri toplamayı gerektirir.
Tek bir veri ile cevaplanan sorular araştırma sorusu değildir. Bir gruptan veri toplamayı gerektiren sorulara araştırma sorusu denir.

Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği futbolcu kimdir’?” sorusu bir araştırma sorusudur. Çünkü bu soruya cevap almak
için tüm öğrencilere soru sormak gerekir. Yani birden fazla veri toplamamız gerekir.
“Ahmet hangi futbol takımını tutmaktadır?” sorusu bir araştırma sorusu değildir. Bu soruya cevap almak için sadece Ahmet'e soru sormak yeterlidir. Bu soru tek bir veri ile Cevaplanabileceği için bir gruba sormayı gerektirmez.

 

ÖRNEK: Bir okuldaki öğrencilere yöneltilen aşağıdaki sorularda araştırma sorusu ;

  • En çok izlediğiniz televizyon dizisi hangisidir?
  • En çok beğenilen dondurma çeşidi hangisidir?
  • Kahvaltıda en çok sevilen kahvaltılık ürün nedir?
  • En çok tercih ettiğiniz toplu taşıma aracı hangisidir?

araştırma

Aşağıdaki örneklerdeki sorular araştırma sorusu olmaz

  • En küçük iki basamaklı sayı hangisidir?
  • Türkiye'nin başkenti neresidir?
  • Şu an hangi aydayız?

 

 Bir sorunun araştırma sorusu olabilmesi için verilerin toplanacağı grup açıkça belirtilmelidir.

Hangi tür spor dalı daha çok sevilmektedir? sorusu tek başına araştırma sorusu değildir çünkü soruyu sorulacak grup belli değildir. ve sorulacak gruba göre cevabı değişeceği için sağlıklı sonuç vermeyecektir.
Bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri müzik türleri hangileridir?  sorusu belli bir sınıf olduğu için tüm öğrencilerle görüşülüp bir araştırma yapılabilir.

 

5. Sınıf Araştırma Sorusu Oluşturma

5. Sınıf Matematik Veri Toplama

5. Sınıf Sıklık Tablosu Oluşturma

5. Sınıf Sütun Grafiği Oluşturma

5. Sınıf Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama

5. Sınıf Ağaç Şeması Konu Anlatımı

Share this post