pornolar

5. Sınıf Sütun Grafiği Oluşturma

5. Sınıf Sütun Grafiği Oluşturma

Sevgili öğrenciler bu dersimizde sütun grafiği oluşturma, sütun grafiğini okuma ve verileri belirleme konularını anlatacağız.

Bir araştırmada elde edilen verilerin sıklıklarının sütunlarla gösterildiği grafiklere sütun grafiği denir.

  • Sütün grafiğinde grafiği açıklayan bir başlık olmalıdır.
  • Sütun grafiğinde araştırma kategorileri bir eksende, bunların sıklıkları ise diğer eksende gösterilir.
  • Sütun grafiğinde kategori isimlerini veya belirtilen özelliklerini  istediğimiz sırada yazabiliriz.
  • Sütun grafiğinde, sıklık ekseni üzerindeki aralıkların hepsi aynı olmak zorundadır.
  • Sütun grafiğinde, sütunlar arasındaki boşluklar eşit olmalıdır.

 

Aşağıda Kerim’in beş gün boyunca günlere çözdüğü soru sayılarını gösteren sütun grafiği verilmiştir.

sutun-grafigi-1

Bu grafiğe göre, verilen soruları cevaplayalım:

a. En çok hangi gün soru çözdüğünü bulalım:
b. En az hangi gün soru çözdüğünü bulalım:
c. Salı günü çözdüğü soru sayısı çarşamba günü çözdüğü soru sayısından kaç fazla olduğunu bulalım:
d. Beş günde toplam kaç soru çözdüğünü bulalım:
e. Kerem aynı sayıda soruyu her gün eşit miktarda çözmek şartıyla beş günde çözseydi günde kaç soru çözmesi gerektiğini bulalım:
CEVAPLAR
a. Cuma b. Çarşamba c.30  d.300  e.60

60 tane cevizi beş arkadaş aralarında aşağıdaki Şekilde paylaşmışlardır.
Enes —>14 tane,
Sinem —>16 tane,
Sevda—> 12 tane,
Aslı—> 8 tane.
Harun—>10 tane
Bu beş arkadaşın aldıkları ceviz miktarını aşağıdaki tablo üzerinde boyayarak sütun grafiği olarak gösterelim:

sutun-grafigi-2

UYARI:  Sütun grafiğini dikey veya yatay bir şekilde düzenleyebiliriz.

Aşağıda beş öğrencinin aylık harcadıkları para miktarlarını gösteren sütun grafiği verilmiştir.

sutun-grafigi-3

Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım:
a. En çok para harcayan kişinin Ercan’dan kaç TL fazla harcadığını bulalım:
b. En az para harcayan kişinin Uğur’dan kaç TL az harcadığını bulalım:
c. Bu beş kişinin toplam kaç TL harcadığını bulalım:
d. Ceren ile Eylül'ün harcadığı toplam paranın kimin harcadığı para miktarına eşit olduğunu bulalım:
e. Eylul kaç lira daha harcasaydı harcadığı para miktarının Nazlı'nın harcadığı para miktarına eşit olacağını bulalım:
f. Ercan, babasından aylık 100 TL harçlık aldığına göre, harçlığından geriye kaç TL’inin kaldığını bulalım:
CEVAPLAR
a.15 b.35 c. 225 d. Uğur e.10 f.50

 

 

5. Sınıf Araştırma Sorusu Oluşturma

5. Sınıf Matematik Veri Toplama

5. Sınıf Sıklık Tablosu Oluşturma

5. Sınıf Sütun Grafiği Oluşturma

5. Sınıf Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama

5. Sınıf Ağaç Şeması Konu Anlatımı

Share this post