pornolar

IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)- 6. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)- 6. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

Ural Federe  Bölgesi Öğretmen Evi,  Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması  2012-2013 öğretim  yılı

1.etap  Matematik 6 .sınıf soruları 

6. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

Maxim  Kontsevich‘e  ithafen

Test soruları hazırlayan: Koutsenkova Olga,  Çelyabinsk  Yenilik ve İleri Eğitim Teknoloji Akademisi , matematik bilimler bölüm başkanı Çelyabinsk / Rusya

 

Matematik  dalı bilimsel yöneticisi:  Serguei Korobkov, Ural Devlet Pedagojik Üniversitesi, cebir ve   Sayılar Teorisi bölüm başkanı, Ekaterinburg / Rusya

 

Türkçe düzeni yapan : Mehmet Hakan Batır matematik öğretmeni/ Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi İstanbul /Türkiye

.

*Bu testin süresi  1 saat 15 dakikadır.

 

*Sınavda herhangi bir yardımcı materyal, ders kitapları, sözlük, cep telefonu, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar  kullanılması yasaktır.

 

*Test  kağıdındaki boşlukları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

 

*Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler  istemeleri yasaktır.

 

*Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

*Bu test 4 bölümden oluşmaktadır ve  toplam 25  soru  içermektedir.

 

*1. Bölüm: 5 sorudan( 1.-5.soru ) oluşmaktadır. Her  sorunun dört seçenekten  bir doğru cevabı  vardır. Doğru cevap 1 puan değerindedir.

 

*2.Bölüm: 5 sorudan (6.-10.soru ) oluşmaktadır. Her  sorunun  altı seçenekten  üç  doğru  cevabı vardır. Doğru cevap 3 puan değerindedir.

 

*3.Bölüm: 10 sorudan oluşmaktadır. 11.-15.sorularda sorular eşleştirme,16.-20.sorularda sıralama yapılacaktır. Doğru cevap 5 puan değerindedir. Cevap,her kare içine bir harf veya rakam olarak yazılacaktır ( Örnek 1A2B3C4D5E, ABCED, 12435 ). Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Nokta, virgül ve diğer  işaretleri kullanmayınız.

 

*4.Bölüm: 5 sorudan (21.-25.soru ) oluşmaktadır. Cevap, rakam  veya kelime (tekil ve yalın durumda !) her kare içine bir rakam veya bir harf olarak yazılacaktır. Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Ondalık kesri yazmak için virgül(ayrı bir kare içinde) kullanınız. Doğru cevap 6 puan değerindedir.

 

*Soruları dikkatli okuyarak sırayla cevaplayınız. Zaman kazanmak  için bilmediğiniz  soruyu  geçebilirsiniz ve daha  sonra  tekrar  bu soruya  dönebilirsiniz. Tüm sorulara doğru cevap verildiğinde maksimum puan sayısı 100’dür. Dört yanlış cevap bir doğru cevap götürmemektedir.

 

*Yanıtlar, özel hazırlanmış cevaplar tablosuna yazılacaktır.

 

Cevaplar  tablosu

Soyadı    Adı Şehir  
Okul
Öğrenci logini   Öğrenci  şifresi

 

Soru 1 2 3 4 5          
Soru 6
Soru 7
Soru 8
Soru 9      
Soru 10      
Soru 11 1 2 3 4 5
Soru 12 1 2 3 4 5
Soru 13 1 2 3 4 5
Soru 14 1 2 3 4 5
Soru 15 1 2 3 4 5
Soru 16
Soru 17
Soru 18
Soru 19
Soru 20
Soru 21
Soru 22
Soru 23
Soru 24
Soru 25

 

 

1.Bölüm. 1 puan değerinde sorular. 1.-5. sorularda  dört seçenekten  bir doğru cevabı  vardır.

 

 

1.8604  sayının toplananlar yazılışı aşağıdakilerden  hangisidir?

1) 8000+600+4

2) 8+60+4

3) 8000+60+4

4) 860+4

 

 

 1. 2. 82** sayısı 90'a bölünebilmektedir. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

1) 8290

2) 8299

3) 8280

4) 8200

 

 

 1. Yanda gösterilmiş şeklin  alanı kaçtır ?

1) 34

2) 32

3) 36

4) 26

 

 1. Bir ders süresi saatin ‘ü olduğuna  göre 5 ders ne kadar  zaman sürer ?

1) 3saat

2) 4saat

3) 3saat 30dakika

4) 3saat 45dakika

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur:

1) 0,056 м=56 сm

2) 0,056 м=0,56 сm

3) 0,056 м=5,6 сm

4) 0,056 м=560 сm

 

 

2.Bölüm. 3 puan değerinde sorular. 6.-10. sorularda   altı  seçenekten  üç doğru cevabı  vardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1)  311asal sayının  rakamların yeri değiştiğinde  oluşan sayı da asal sayıdır 

2)  iki tek sayının çarpımın sonucu çıft  sayıdır.

3) 421 asal sayının  rakamların yeri değiştiğinde  oluşan sayı   asal  ve bileşik sayıdır  

4) iki  rakamın çarpımının sonucu  bir rakamdır.

5) tek ve çift sayıların  toplamı  çift sayıdır. 

6)  asal ve  bileşik sayıların toplamın sonucu  asal sayı  olabilir. 

 

 

 1. Bu bilgi yarışması; Fields ödülü alan rus kökenli fransız matematikçi Maxim Kontsevich’e ithaf  edilmiştir. Maxim  Kontsevich ile ilgili  verilen ifadelerden hangileri doğrudur:

1) Maxim  Kontsevich  Moskova’da 1964 yılında doğmuştur.

2) Maxim  Kontsevich   Paris’te 18.yüzyılında doğmuştur.

3) Maxim  Kontsevich   integral e  kendi adı verdi   (Kontsevich integrali)

4) Kontsevich  teoreminisi kanıtladı. 

5) Maxim  Kontsevich , bir sınıf  « atlayarak  »  orta okulu erken bitirmiş ve  üniversitede en genç öğrenci olmuş.

6) Maxim  Kontsevich , üniversitede  Karl Friedrich Gauss ile birlikte okumuştur.

 

 

 1. Uzunluğu 12 cm olan BC doğru  parçası   L ve M noktalar yardımıyla  5:3:2 olarak üçe bölünmüştür.Buna  göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur:

 

B__________________L__________M___________C

 

1)  ВL doğru parçasının  uzunluğu 6  cm’dir  

2)  L noktası  BC doğru parçasının  ortasıdır.   

3)  M  noktası – BC doğru parçasınını  ortasıdır.

4)  ВL=,   LM=,  MС=

5) ВL doğru parçası, LM ve MС doğru parçaların toplamından daha büyüktür.  

6)  MС doğru parçasını    ВС doğru parçasına eşittir.

 

 

 1. Aşağıda grafikte dört çocuğun yaşları göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur:

1) Vasya  13 yaşında                                                                                

2) Lena İgor’dan daha  büyük  

3) İgor, Tanya’dan  büyük ve Lena’dan  küçük 

4) İgor ve  Lena  – aynı yaşta

5)  Vasya; Tanya’dan 5 yaş büyük

6) Tüm çocuklar 8 yaştan büyüktür                                          

 

     

 

 

 1. 5051, 5555, 5553, 5057   sayıların genel özellikleri aşağıdakilerden hangileridir :

1) tüm sayılar 5’ kalansız bölünür

2) tüm sayılarda 5 onluk vardır

3) tüm sayılar tek sayılardır

4) tüm sayılar 3’e kalansız bölünür

5) tüm sayılar dört basamaklı sayılardır

6) tüm sayılar çifttir

 

3.Bölüm. 5 puan değerinde sorular. 11.-15.sorularda eşleştirme,16.-20.sorularda sıralama yapılacaktır.  Cevap,her kare içine bir harf veya rakam olarak yazılacaktır ( Örnek 1A2B3C4D5E, ABCED, 12435 ). Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Nokta, virgül ve diğer işaretleri kullanmayınız. 

 1. Eşitliklere uygun bölenleri bulunuz:
Eşitlikler Bölenler
1) 2043,7: … = 2,0437 А) 0,001
2) 75,35: … = 7,535
 1. B) 1000
3) 13,005: … = 0,0013005
 1. C) 10000
4) 0,135: … = 135
 1. D) 0,1
5) 3501: … = 35010
 1. E) 10
 2. Basit kesirler ile ondalık kesirleri eşleştiriniz:
Basit  kesirler Ondalık kesirler
1)   А) 0,15
2)
 1. B) 0,125
3)
 1. C) 0,16
4)
 1. D) 0,2
5)
 1. E) 0,7

 

 1. Ondalık kesirler ile yaklaşık değerleri eşleştiriniz:
Ondalık kesirler Yaklaşık değerler
1) 0,698 А) 0,71
2) 0,705
 1. B) 0,73
3) 0,734
 1. C) 0,70
4) 0,739
 1. D) 0,72
5) 0,721
 1. E) 0,74

 

 

 1. 135 · 33  =  4455.  Buna  göre aşağıdaki ifadeleri ile cevapları eşleştiriniz:
İfadeler Cevaplar
1) 1,35 ·3,3 А) 0,04455
2) 1,35· 0,33
 1. B) 4,455
3) 13,5· 3,3
 1. C) 44,55
4) 135· 3,3
 1. D) 445,5
5) 0,135· 0,33
 1. E) 0,4455

 

 

 1. Kesir bölmeleri ile uygun cevapları eşleştiriniz: :
Bölme işlemleri Sonuçlar
1) 0,5:0,3 А) 0,6
2) 0,3:0,5
 1. B)
3) 0,2:0,14
 1. C)
4) 0,14:0,7
 1. D) 0,25
5) 0,11:0,44
 1. E) 0,2

 

 1. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız :
 2. A) (– 0,1)
 3. B) (– 0,1)2
 4. C) (– 0,1)3
 5. D) (– 0,1)4
 6. E) (– 0,1)5

 

 1. Aşağıdaki işlemleri yapıp bulmuş olduğunuz cevapları küçükten büyüğe doğru sıralayınız:
 2. A)
 3. B)
 4. C)
 5. D)
 6. E)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız:
 2. A)
 3. B) 0,9
 4. C)
 5. D) 1
 6. E) 2,5

 

 

 1. Doğru parçaların uzunlukları küçükten büyüğe doğru sıralayınız:

1) 0,01 km

2) 1,3 m

3) 125 cm

4) 30 dm

5) 500 mm

 

 1. formülü kullanarak hız hesaplamaları yapınız çıkan sonuçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız:

1) S=120 km, t=2 saat

2) S= 60 km, t=1,5 saat

3) S= 120 km, t=2,5 saat

4) S=80 km, t=saat

5) S=90 km, t=60 dakika

  

4.Bölüm. 6 puan değerinde sorular21.-25. sorular.   Cevap,ilk kareden başlayarak rakam  veya kelime (tekil ve yalın durumda !)her  kare içine bir rakam veya bir harf olarak yazılacaktır.Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Ondalık kesri yazabilmek için virgül işareti kullanınız. 

 

 1. Dünyanın yarıçapı R=6371 km, =3,14 olduğuna göre Dünya'nın ekvator uzunluğu kaçtır ?  Cevap, km olarak bulup sadece sayı yazınız.   

 

 

 1. АХ+УХ=УРА - harf yerine sayı yazarak işlemin sayısal  haline  çeviriniz (aynı harfi aynı rakam eşittir ).

 

 

 1. 3, 9, 27,..... : bu sayı örüntüsünün kuralını bulup üç sayı daha ekleyiniz.

 

 

 

 1. İki sayı mevcuttur. Bu sayıların toplamı 89’dur. Birinci sayının yarısı ve ikinci sayının iki katının toplamı ise 67’dir. Buna göre bu sayıların çarpımı kaçtır?

 

 

 1. Astronomiölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazıdır. Kullanım alanları arasında GüneşAygezegen ve yıldızın konumlarını belirlemek yer alır. Ayrıca yerel saatin ve İslam dininde namaz vakitlerinin belirlenmesi bu cihaz sayasinde hesaplanıyordu.  Yunanca  «astron» yıldız ve  «labe» yakalama » anlamına geliyor. Bu cihazın adı __________.

 

Share this post

Bir cevap yazın