Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)- 7. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)- 7. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

Ural Federe  Bölgesi Öğretmen Evi,  Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması  2012-2013 öğretim  yılı

1.etap  Matematik 7 .sınıf soruları 

Matematik 7 .sınıf soruları 

 

Ural Federe  Bölgesi Öğretmen Evi

 

 1. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

 

2012-2013 öğretim  yılı

 

1.etap

 

Matematik           7.sınıf

 

Maxim  Kontsevich  ‘e   ithafen

 

Test soruları hazırlayan: Koutsenkova Olga,  Çelyabinsk  Yenilik ve İleri Eğitim Teknoloji Akademisi , matematik bilimler bölüm başkanı Çelyabinsk / Rusya

 

Matematik  dalı bilimsel yöneticisi:  Serguei Korobkov, Ural Devlet Pedagojik Üniversitesi, cebir ve   Sayılar Teorisi bölüm başkanı, Ekaterinburg / Rusya

 

Türkçe düzeni yapan : Mehmet Hakan Batır matematik öğretmeni/ Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi İstanbul /Türkiye

 

*Bu testin süresi  1 saat 15 dakikadır.

 

*Sınavda herhangi bir yardımcı materyal, ders kitapları, sözlük, cep telefonu, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar  kullanılması yasaktır.

 

*Test  kağıdındaki boşlukları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

 

*Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler  istemeleri yasaktır.

 

*Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

*Bu test 4 bölümden oluşmaktadır ve  toplam 25  soru  içermektedir.

 

*1. Bölüm: 5 sorudan( 1.-5.soru ) oluşmaktadır. Her  sorunun dört seçenekten  bir doğru cevabı  vardır. Doğru cevap 1 puan değerindedir.

 

*2.Bölüm: 5 sorudan (6.-10.soru ) oluşmaktadır. Her  sorunun  altı seçenekten  üç  doğru  cevabı vardır. Doğru cevap 3 puan değerindedir.

 

*3.Bölüm: 10 sorudan oluşmaktadır. 11.-15.sorularda sorular eşleştirme,16.-20.sorularda sıralama yapılacaktır. Doğru cevap 5 puan değerindedir. Cevap,her kare içine bir harf veya rakam olarak yazılacaktır ( Örnek 1A2B3C4D5E, ABCED, 12435 ). Büyük harf ve kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Nokta, virgül ve diğer işaretleri kullanmayınız.

 

*4.Bölüm: 5 sorudan (21.-25.soru ) oluşmaktadır. Cevap, rakam  veya kelime (tekil ve yalın durumda !) her kare içine bir rakam veya bir harf olarak yazılacaktır. Büyük harf ve kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Ondalık kesri yazmak için virgül(ayrı bir kare içinde) kullanınız. Doğru cevap 6 puan değerindedir.

 

*Soruları dikkatli okuyarak sırayla cevaplayınız. Zaman kazanmak  için bilmediğiniz  soruyu  geçebilirsiniz ve daha  sonra  tekrar  bu soruya  dönebilirsiniz. Tüm sorulara doğru cevap verildiğinde maksimum puan sayısı 100’dür. Dört yanlış cevap bir doğru cevap götürmemektedir.

*Yanıtlar, özel hazırlanmış cevaplar tablosuna yazılacaktır.

 

Cevaplar  tablosu

 

Soyadı     Adı Şehir  
Okul
Öğrenci logini   Öğrenci  şifresi

 

Soru 1 2 3 4 5                          
                                     
Soru 6                                  
Soru 7                                  
Soru 8                                  
Soru 9                                  
Soru 10                                  
Soru 11 1   2   3   4   5                
Soru 12 1   2   3   4   5                
Soru 13 1   2   3   4   5                
Soru 14 1   2   3   4   5                
Soru 15 1   2   3   4   5                
Soru 16                                  
Soru 17                                  
Soru 18                                  
Soru 19                                  
Soru 20                                  
Soru 21                                  
Soru 22                                  
Soru 23                                  
Soru 24                                  
Soru 25                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bölüm. 1 puan değerinde sorular. 1.-5. sorularda  dört seçenekten  bir doğru cevabı  vardır1.

 1.     işlemin sonucu çıkan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

1) tam  pozitif

2) tam negatif

3) pozitif kesir

4) negatif  kesir

 

 1. b–а=7 olduğuna göre kaçtır?

 

 

 1. Bir üçgenin iç açıların arasında 1:2 :15 oranı olduğuna göre bu açıların ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir:

 

 

 1. Aşağıda eşit kareden oluşan bir şekil göstermektedir. Bir karenin kenarı 2 dm olduğuna göre bu şeklin alanı kaçtır?

1) 14 dm2                    2) 7 dm2                      3) 28 dm2                    4) 21 dm2

 

 1. eşitliğinde  (*) yerine aşağıdakilerden hangisi uygundur:

 

 

2.Bölüm. 3 puan değerinde sorular. 6.-10. sorularda   altı  seçenekten  üç doğru cevabı  vardır.

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1) Bir sayının iki son  rakamı 4’e bölünür ise, bu sayı da  4’e bölünür.

2) Bir sayının tüm rakamların toplamı 11’e  bölünür ise, sayı kendisi de 11’e bölünür.

3) Bir sayı birkaç  asal sayıya  bölünür ise, bu sayıların çarpımına  da  bölünür.  

4) Bir sayı 3’ bölünür ise , 9’a da bölünür. 

5) Bir sayının tüm rakamların toplamı 7’ye  bölünür ise, bu sayı  da 7’e bölünür.

6) Bir sayının tüm rakamların toplamı 9’a  bölünür ise, bu sayı  da 9’a bölünür.  

 

 1. О noktası │ АВ│ doğru  parçasının ortasında  ise,  buna  göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1)│ АО│=│АВ│

2) │АО│=│ОВ│

3) │АВ│=2│АО│

4) │АО│=2│АВ│

5) │АО│+│ОВ│=│АВ│

6) │АВ│=│АО│–│ОВ│

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 

 

 1. BCD üçgenin açıların biri dar açıdır. Buna göre diğer iki açı aşağıdaki durumlardan hangileri mümkün olur?

1) ikisi de dik açıdır

2) ikisi de geniş açıdır

3) birisi  geniş, diğeri  dar açıdır.

4) birisi  geniş, diğeri dik açıdır.  

5) biri dar, diğeri  dik, geniş veya  dar  açıdır

6) biri dar açı, diğer dik açıdır.   

 

 

 1. Koordinat sisteminin başlangıç noktasından geçen  grafikler aşağıdakilerden hangileridir?

 

 

 

3.Bölüm. 5 puan değerinde sorular. 11.-15.sorularda eşleştirme,16.-20.sorularda sıralama yapılacaktır. Cevap,her kare içine bir harf veya rakam olarak yazılacaktır ( Örnek 1A2B3C4D5E, ABCED, 12435 ). Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Nokta, virgül ve diğer işaretleri kullanmayınız.

 1. Bu bilgi yarışması; Fields ödülü alan rus kökenli fransız matematikçi Maxim Kontsevich’e ithaf  edilmiştir. Maxim  Kontsevich ile ilgili  biyografik  bilgileri ile tarihleri eşleştiriniz:
Biyografik bilgileri Tarihleri
1) doğum tarihi А) 1998   
2) Bonn Üniversitesinde ( Almanya )  doktor tezi
 1. B) 1985
3) Witten'in  hipotezsi kanıtığı için Fields  ödülü C)1992  
4) Moskova Devlet Üniversitesi, mekanik –matematik fakültesinden mezun  oldu
 1. D) 1964
5) Bir integral buldu ve integral e  kendi adı verildi   
 1. E) 1993

 

 1. Aşağıda soruları ile cebirsel  ifadeleri eşleştiriniz:
Sorular Cebirsel ifadeler
1) a saat kaç  dakikadır? А) 3600а
2) a saat kaç saniyedir?
 1. B) 60а
3)  a kilometre kaç metredir?
 1. C) 1000а
4) a metrede  kaç kilometredir? D)
5) а  km/saatte hız ,  m/saatte olarak kaçtır?
 1. E) 0,001а

 

 1. Basit kesirleri ile ondalık kesirleri eşleştiriniz:
Ondalık kesir Basit kesirler
1) 0,5 А) 
2) 0,02
 1. B)
3) 0,12
 1. C)
4) 0,625
 1. D)
5) 0,75
 1. E)

 

 1. Aşağıdaki denklemlerin kökleri bulup uygun eşleştirmeleri yapınız:
Denklemler Kökler
1) (х–1)(х+2)=0 А) х=0; х=2
2) –х(х–2)=0
 1. B) х=5
3)2+7)(х–5)2=0
 1. C) х=0; х=1
4)2+5)(х–7)=0
 1. D) х=1; х=–2
5) х2(х–1)=0
 1. E) х=7

 

 1. Aşağıdaki bölme işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz:
Bölme işlemleri Sonuçlar
 1) 0,5:0,3 А) 0,6
2) 0,3:0,5
 1. B)
3) 0,2:0,14
 1. C)
4) 0,14:0,7
 1. D) 0,25
5) 0,11:0,44
 1. E) 0,2

 

 1. а=7 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin sonuçları büyükten  küçüğe doğru sıralayınız.
 2. A) (–0,5а+2) B) (–0,5а+2)2            C) (–0,5а–2)2            D) –(–0,5а+2)        E) –(–0,5а–2)2

 

 1. Aşağıda verilen sayı dizilerin medyanı bulunuz  ve onları  küçükten büyüğe doğru sıralayınız:

1) 19; 9; 21; 21

2) 7; 16,6; 35; 14; 7

3) 31; 41; 6; 4; 4

4) 12,4; 12; 12; 11

5) 1,1; 1,2; 1,3; 1,4

 

 1. Bir dikdörtgenin alanı ‘dir . Bu dikdörtgenin kenarlarında aşağıdaki değişiklikler yapılıyor. Buna göre aşağıda yeni alanları büyükten küçüğe doğru sıralayınız

1) dikdörtgenin  kenarları  2  katı artırmak    

2) dikdörtgenin  kenarları  2  katı küçültmek    

3)  sadece bir kenarı 2  katı artırmak 

4) sadece bir kenarı 2 katı küçültmek

5) bir kenarı 2  katı artırmak, bir kenarı da  2 katı küçültmek 

 

 1. Küçükten büyüğe doğru kütle değerleri sıralayınız:

1) 1 000 000 mg

2) 0,3 ton

3) 30 000 gram

4) 3 kg

5) 30 K ( kental)

 

 1. п tek doğal sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadeleri büyükten küçüğe  doğru sıralayınız:
 2. A) 7п B) (–9)п C) 0,5п            D) 0п               E) (–2,7)п

 

4.Bölüm. 6 puan değerinde sorular21.-25. sorular.   Cevap,ilk kareden başlayarak rakam  veya kelime (tekil ve yalın durumda !)her  kare içine bir rakam veya bir harf olarak yazılacaktır.Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Ondalık kesri yazabilmek için virgül işareti kullanınız. 

 

 1. Küp şeklinde bir hediye kutusunun tüm yüzeylerini ( kapak ve dibi dahil ) boyamak için 120 gram boya gereklidir. Buna göre ayrıtları hediye kutusunun 1,5 katı olan başka bir küpü boyamak için ne kadar boya gerekli olacaktır?

 

 1. % 5 i altın olan 270 gramlık alaşımından % 10 u altın olan başka bir alaşım elde edebilmesi için kaç gram daha altın eklemek gerekir?

 

 1. Sağ elinde parmakları sayınız: 1. –serçe parmak, 2. –yüzük parmağı, 3. – orta parmak, 4.- işaret parmağı, 5. – baş parmak, 6. – tekrar işaret parmağı, 7. – tekrar orta parmak, 8.- yüzük parmağı, 9.- serçe parmak, 10. –yüzük parmağı ve v.b… Bu örüntünün kuralı belirtip 2013.sırada hangi parmağın olacağını bulunuz.

 

 

 1. у=–2,4х+3 doğrusal fonksiyon [–2; 2] aralıkta tanımlıdır. Buna göre bu fonksiyonun en büyük değeri bulunuz.
 2. ’’Muhammed el-Harezmi, denklemler çözme sanatı hakkında ’’Kitâbu'l-Jabr wa-l Mukabana ’’ adlı dünyada ilk tezi yazdı. Mülkiyet, ticaret ve iş ilişkilerinde, arsa ölçülerinde, kanal yapımında, geometrik işlemlerinde gerekli bir daldır ’’.

 

Metinde hangi matematik dalından bahsediliyor?

Share this post

Bir cevap yazın