Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)- 8. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

IX. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması(URFODU)- 8. Sınıf Matematik 1. Etap Soruları

Ural Federe  Bölgesi Öğretmen Evi,  Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması  2012-2013 öğretim  yılı

1.etap  Matematik 8 .sınıf soruları 

1.etap  Matematik 8 .sınıf soruları 

 Ural Federe  Bölgesi Öğretmen Evi

 

 1. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması

 

2012-2013 öğretim  yılı

 

1.etap

 

Matematik           8.sınıf

 

Maxim  Kontsevich  ‘e   ithafen

 

Test soruları hazırlayan: Koutsenkova Olga,  Çelyabinsk  Yenilik ve İleri Eğitim Teknoloji Akademisi , matematik bilimler bölüm başkanı Çelyabinsk / Rusya

 

Matematik  dalı bilimsel yöneticisi:  Serguei Korobkov, Ural Devlet Pedagojik Üniversitesi, cebir ve   Sayılar Teorisi bölüm başkanı, Ekaterinburg / Rusya

 

Türkçe düzeni yapan : Mehmet Hakan Batır matematik öğretmeni/ Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi İstanbul /Türkiye

 

*Bu testin süresi  1 saat 15 dakikadır.

 

*Sınavda herhangi bir yardımcı materyal, ders kitapları, sözlük, cep telefonu, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar  kullanılması yasaktır.

 

*Test  kağıdındaki boşlukları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

 

*Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler  istemeleri yasaktır.

 

*Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

*Bu test 4 bölümden oluşmaktadır ve  toplam 25  soru  içermektedir.

 

*1. Bölüm: 5 sorudan( 1.-5.soru ) oluşmaktadır. Her  sorunun dört seçenekten  bir doğru cevabı  vardır. Doğru cevap 1 puan değerindedir.

 

*2.Bölüm: 5 sorudan (6.-10.soru ) oluşmaktadır. Her  sorunun  altı seçenekten  üç  doğru  cevabı vardır. Doğru cevap 3 puan değerindedir.

 

*3.Bölüm: 10 sorudan oluşmaktadır. 11.-15.sorularda sorular eşleştirme,16.-20.sorularda sıralama yapılacaktır. Doğru cevap 5 puan değerindedir. Cevap,her kare içine bir harf veya rakam olarak yazılacaktır ( Örnek 1A2B3C4D5E, ABCED, 12435 ). Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Nokta, virgül ve diğer  işaretleri kullanmayınız.

 

*4.Bölüm: 5 sorudan (21.-25.soru ) oluşmaktadır. Cevap, rakam  veya kelime (tekil ve yalın durumda !) her kare içine bir rakam veya bir harf olarak yazılacaktır. Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Ondalık kesri yazmak için virgül(ayrı bir kare içinde) kullanınız. Doğru cevap 6 puan değerindedir.

 

*Soruları dikkatli okuyarak sırayla cevaplayınız. Zaman kazanmak  için bilmediğiniz  soruyu  geçebilirsiniz ve daha  sonra  tekrar  bu soruya  dönebilirsiniz. Tüm sorulara doğru cevap verildiğinde maksimum puan sayısı 100’dür. Dört yanlış cevap bir doğru cevap götürmemektedir.

*Yanıtlar, özel hazırlanmış cevaplar tablosuna yazılacaktır.

 

Cevaplar  tablosu

 

 

Soyadı    Adı Şehir  
Okul
Öğrenci logini   Öğrenci  şifresi

 

Soru 1 2 3 4 5                          
                                     
Soru 6                                  
Soru 7                                  
Soru 8                                  
Soru 9                                  
Soru 10                                  
Soru 11 1   2   3   4   5                
Soru 12 1   2   3   4   5                
Soru 13 1   2   3   4   5                
Soru 14 1   2   3   4   5                
Soru 15 1   2   3   4   5                
Soru 16                                  
Soru 17                                  
Soru 18                                  
Soru 19                                  
Soru 20                                  
Soru 21                                  
Soru 22                                  
Soru 23                                  
Soru 24                                  
Soru 25                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bölüm. 1 puan değerinde sorular. 1.-5. sorularda  dört seçenekten  bir doğru cevabı  vardır1.

 

 1. n bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi 6’ya kalansız bölünmez?

1) 6n+12

2) 6n

3) 6n–36

4) 6n+1

 

 1. (21)(2+1)(22+1)(24+1)(28+1) 216  =  ?

1) 1

2) 0

3) –1

4) –216

 

 1. Bir karenin kenarı 1 olan karli kağıt üzerine şekildeki gibi çizilen ABCD karesinin alan kaçtır?

 

1) 10

2) 9

3) 8

4) 1

 

 

 1. А(2;–5) ve В(14;1) noktalardan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir

1) х–у=7

2) 2х–у=9

3) х–2у=12

4) х=15

 

 

 1. [–2;9) ve  (–¥;7]  aralıkların kesişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

1) [7; 9)

2) (–¥; –2]

3) [–2; 7]

4) (–¥; 9)

 

 

2.Bölüm. 3 puan değerinde sorular. 6.-10. sorularda   altı  seçenekten  üç doğru cevabı  vardır.

 

 1. 6. Aşağıdakilerden hangileri basit kesirdir?
 2. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 

1) ardışık iki doğal sayının  toplamı 2’e bölünür.

2)  ardışık iki tek sayının toplamı çift sayıdır.

3) ardışık üç doğal sayının toplamı 3’e bölünür.

4) ardışık üç tek sayının toplamı çift sayıdır.

5) ardışık dört doğal sayının  toplamı 4’e bölünür.  

6) ardışık dört tek sayının toplamı çift sayıdır.  

 

 1. ABC üçgenin iki iç açısının ölçüleri  m(BAC)= 34º,m(ABC)= 73º dir. Buna  gore aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1) ABC – dar açılı  üçgendir.

2) ABC – eşkenar  üçgendir.   

3) ABC üçgenin  iki kenarı  birbirine eşittir.  

4)   ABC, BC tabanı olan bir ikizkenar üçgendir.  

5) ABC – çeşitkenar üçgendir.

6) ABC, AC tabanı olan bir ikizkenar üçgendir.  

 

 1. 9. Aşağıdaki grafik, bir aracın ani fren yaparken tamamen durmana kadarki hız ve mesafe ilişkisini göstermektedir.   Buna  gore aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1) fren mesafesi 70 km’dir .                                                                                                     

2) fren yapmadan  önce araç hızı 80 km/ s. daha  fazlaydı.

3) fren süresi 10 dakikadan fazladır.

4)  hız  70 km/s. ise. fren mesafesi  50 metredir.

5) bu grafikte  hız  ve mesafe bağımlığın  ters orantı  göstermektedir.

6) hız 30 km/s. ise. fren mesafesi  10 metredir.

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1) Denklem bir eşitsizliktir.   

2)   0,4·х2=2·х denklemin  bir kökü vardır.  

3) 1,35·х=10,8 denklemin kökü 8’dir.

4)  (х–1)·(х+5)=0 denklemin kökü 5’dir.

5)  |х|=х denklemin  kökleri tüm pozitif sayı ve 0’dır.  

6) 2х+1=2х+2 denklemin kökü yoktur.  

 

3.Bölüm. 5 puan değerinde sorular. 11.-15.sorularda eşleştirme,16.-20.sorularda sıralama yapılacaktır.       Cevap,her kare içine bir harf veya rakam olarak yazılacaktır ( Örnek 1A2B3C4D5E, ABCED, 12435 ). Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Nokta, virgül ve diğer işaretleri kullanmayınız. 

 

 

 

 

 1. Bu bilgi yarışması; Fields ödülü alan rus kökenli fransız matematikçi Maxim Kontsevich’e ithaf  edilmiştir. Maxim  Kontsevich ile ilgili  biyografik  bilgileri ile tarihleri eşleştiriniz:
Biyografik bilgileri Tarihleri
1) doğum tarihi А) 1998   
2) Bonn Üniversitesinde ( Almanya )  doktor tezi 
 1. B) 1985
3) Witten'in  hipotezsi kanıtığı için Fields  ödülü    C)1992  
4) Moskova Devlet Üniversitesi, mekanik –matematik fakültesinden mezun  oldu 
 1. D) 1964
5) Bir integral buldu ve integral e  kendi adı verildi   
 1. E) 1993

 

 1. Aşağıdaki polinomları çarpanlarıyla eşleştiriz.
Polinom Çarpanlar
1) 25b21 А) (b–5)2
2) b210b+25
 1. B) (5b–1)(5b+1)
3) 25b2–10b+1
 1. C) – (5b+1)2
4) b225
 1. D) (b–5)(b+5)
5) –25b2–10b–1
 1. E) (5b–1)2

 

 1. ax+by+c=0  denklemi   y=kx+b doğrusal  fonksiyona dönüştürüp uygun eşleştirmeleri yapınız:
Denklem Eğim
1) –5x+2y–3=0 А) 0
2) –3–3y=0
 1. B) –2
3) 3y+6х=0
 1. C) 2,5
4) –2x+2y=0
 1. D) –1,5
5) 3x+2y+8=0
 1. E) 1

 

 

 1. Aşağıda uygun eşleştirmeleri yapınız:
 Sayının çözümlenmiş hali    Sayı
1) 7·10–1+4·10–2+1·10–4 А) 0,7041
2) 7·100+4·10–1+1·10–3
 1. B) 0,7401
3) 7·101+4·10–2+1·10–4
 1. C) 7,401
4) 7·10–2+4·10–3+1·10–4
 1. D) 70,0401
5) 7·10–1+4·10–3+1·10–4
 1. E) 0,0741

 

 1.     olduğuna  göre  aşağıda  uygun eşleştirmeleri yapınız:
İfade Sonuç
1) А) 2
2)
 1. B)
3)
 1. C)
4)
 1. D) 7
5)
 1. E)

 

 1. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız :
 2. A) B) C)                 D)                 E)
 3. kesrinin  pay ve paydasına aşağıda verilen x değerlerini ekleyerek bulunan yeni sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

1) х=0,5

2) х=3

3) х=–0,5

4) х=–3

5) х=–1

 

 1. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız:
 2. A) 1,5 B) 0,5π C)              D)                E) +0,2
 3. Aşağıda verilen hızları km /s. e çeviriniz ve küçükten büyüğe doğru  sıralayınız:

1) 16 km/dakika

2) 16 km/saniye

3) 16 m/dakika

4) 16 m/saniye

5) 16 m/saat

 

 1. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız:

1) 27,6·104

2) 2,76·10–3

3) 276·10–3

4) 0,276·103

5) 0,0276·102

 

 

4.Bölüm. 6 puan değerinde sorular.  21.-25. sorular.   Cevap,ilk kareden başlayarak rakam  veya kelime (tekil ve yalın durumda !)her  kare içine bir rakam veya bir harf olarak yazılacaktır.Büyük harf ve  kitap harfi (el yazısı değil ) kullanınız. Ondalık kesri yazabilmek için virgül işareti kullanınız. 

 

 1. Bir at arabanın ön tekerleğin çevresi 3 metre, arka tekerleğin 4,5 metredir. Araba kaç metre yol gitmeli ki ,ön tekerlek arka tekerlekten 40   fazla dönüş yapmış olsun?

 

 1. Yıl başı gecesinde Shrek ve Fiona 2013 kg çikolata hediye gelmiş. Shrek her sabah  hediye olarak gelen toplam çikolatanın  bir çeyreğini  , Fiona  ise   her akşam 1/3’ni  yiyorlar. Buna göre çikolata ne zaman 1 kg.ın altına düşer? (tarihi rakamla, ay kelime ile yazınız).

 

 1. Bir karenin alanı 2 сm dir2.  Aşağıda şeklin kuralını belirtiniz  ve 15.sırada olan tüm karelerin alanı   bulunuz :
1    
2      
3            
4              
5                    
6                      

 

 1. Üç basamaklı 5’e bölünen toplam kaç doğal sayı vardır?

 

 1. « Uygarlığın şafağında insanlar Karekök çıkartma  işlemi ile uğraşıyordu.Eski İran’da  (VI-IV yy.) büyük bir hassasiyetle hesaplanmış karekök tabloları kullanılmıştır.  XIII yy.yılında İtalyan matematikçiler karekökün sembolü olarak önce R harf, daha sonra «٧»   ile ifade etmişlerdir. Karekökün modern gösterimi   «√»,  bu sembolün adı ___________  dir>>.

Metninde hangi kavramdan bahsediliyor?

 

Share this post

Bir cevap yazın