pornolar

5. Sınıf Doğru,Işın ve Doğru Parçası

5. Sınıf Doğru,Işın ve Doğru Parçası

Sevgili öğrenciler bu dersimizde doğru,ışın ve doğru parçası  kavramları üzerinde duracağız. Bu konudaki terimler: öğreneceğimiz terimler: doğru,doğru parçası,ışın,kesişen doğrular,paralel doğrular, dik doğrular

A. Doğru

dogru-dogruparcasi-isin-1

Yukarıdaki şekilde verilen doğruyu AB ile gösterip, AB doğrusu olarak okuruz.

dogru-dogruparcasi-isin-2

Yukarıdaki şekilde verilen doğruyu d ile gösterip,d doğrusu olarak okuruz.

NOT: Sınırsız düz bir çizgi üzerindeki noktalar kümesine doğru denir.Doğru yan yana düz bir hat üzerinde dizilmiş noktalardır.Doğrunun iki ucu da sınırsızdır. Doğru üzerindeki oklar sınırsız uzadığını gösterir.

dogru-dogruparcasi-isin-3

Yukarıdaki şekilde verilen noktalardan hangi üçünün doğrudaş olduğunu bulunuz.
Çözüm:
K, M ve N noktaları aynı doğru üzerinde olduğundan doğrudaştır.

B. Işın: 

dogru-dogruparcasi-isin-4

Yukarıdaki şekilde verilen ışını [AB ile gösterip, AB ışını olarak okuruz.
dogru-dogruparcasi-isin-5
Yukarıdaki şekilde verilen ışını [BA ile gösterip, BA ışını olarak okuruz.

NOT: Işın, doğrunun bir ucu sınırlı parçasıdır.

dogru-dogruparcasi-isin-6

Yukarıdaki şekilde verilen ışınları isimlendiriniz.
Çözüm:
[KM, [MK , [KL, [LK , [ML , [LM

C. Doğru Parçası: 

dogru-dogruparcasi-isin-7

Yukarıdaki Şekilde verilen doğru parçasını [AB] ile gösterip, AB doğru parçası olarak okuruz.

dogru-dogruparcasi-isin-8
Yukarıdaki şekilde verilen doğru parçasını [BA] ile gösterip, BA doğru parçası olarak okuruz.

NOT: Doğru parçası, doğrunun iki ucu sınırlı parçasıdır.

 

ÖRNEK:

dogru-dogruparcasi-isin-9

Yukarıdaki Şekilde verilen doğru parçalarını isimlendiriniz.
Çözüm:
[KL], [LM], [MN], [NP], [PR]

D. Doğruların Birbirine Göre Durumları

dogru-dogruparcasi-isin-10

Yukarıdaki şekilde verilen doğrular arasındaki mesafe hep aynı kalır. Bu doğrular birbirine paraleldir. KL//MN

Aralarındaki uzaklıkları aynı olan doğrular paralel doğrulardır.

Ortak noktası olmayan yani kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır.
Paralellik sembolü "//"  ile gösterilir.

 

dogru-dogruparcasi-isin-11

Yukarıdaki Şekilde verilen e ile f ve h ile k doğruları kesişmektedir. k ile h doğruları dik kesişir. h ve k doğruları birbirine diktir.  h⊥k şeklinde gösterilir.

Bir noktası ortak olan doğrular kesişen doğrulardır. Birbirini 900  luk açı ile kesen doğrular dik doğrulardır.

Diklik sembolü”⊥” ile gösterilir.

 

Share this post