Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

6. Sınıf Oran Konu Anlatımı (Birimli, Birimsiz Oran, Oran Problemleri)

6. Sınıf Oran Konu Anlatımı (Birimli, Birimsiz Oran, Oran Problemleri)

oran-karsilastirmaa sayısının b sayısına bölümü a’nın b’ye oranı şeklinde ifade edilir. a’nın b’ye oranı veya a / b veya a : b şeklinde gösterilir.

ÖRNEK: 2’in 3’e oranı ile 3’ün 2’ye oranlarını yazıp bunları kıyaslayınız.

ÇÖZÜM:

2’in 3’e oranı 2/3

3’ün 2’ye oranı 3/2 dir.

¡ki orana baktığınızda farklı kesirleri gösterdiğini fark edebilirsiniz. Demek ki oranda okurken söylenen sayıların yeri çok önemlidir.

ÖRNEKLER:

Aşağıdaki ifadeleri oran şeklinde yazalım:
a. 2’nın 5 ‘e oranı =

b. 4’ün 7 ‘ye oranı =

c. 5’ın 12 ‘ye oranı=

d. 6’nın 11 ‘eoranı=

e. 7’nin 2 ‘ye oranı =

f. 19’un 13 ‘e oranı =

g. 1 0’in 5 ‘e oranı =

h. 21 ‘in 25 ‘e oranı =

Aşağıdaki ifadeleri oran şeklinde yazıp sonra bu oranları en sade şekilde ifade edelim:

a. 4’ün 10 ‘aoıanı =

b. 20'nin 8 ‘e oranı =

c. 18’in 30 ‘a oranı =

d. 50’nin 50 ye oranı=

e. 75’in 25 ‘e oranı =

ÖRNEK: 0/11
ifadesinin bir oran belirtip belirtmediğini bulunuz.
Çözüm:
Sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü bir oran belirttir. Çünkü sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü sıfıra eşittir.

ÖRNEK: 0/0

ifadesinin bir oran belirtip belirtmediğini bulunuz.
Çözüm:
Sılınn sıfıra bölümü bır oran belirtmez çünkü sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir

BİRİMLİ ve BİRİMSİZ ORAN

Birimleri aynı olan çoklukların birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.
Birimleri aynı olan sayısal verilerde birimler sadeleştiği için oran birimsizdir. 
Birimleri farklı olan sayısal verilerde ise oranın birimi vardır.

ÖRNEK: Hatice'nin kütlesi 41 kg, Şerife'nin kütlesi 53 kg dir. Buna göre, Hatice'nin kütlesinin Şerife'nin kütlesine oranını bulup bunun birimli mi yoksa birimsiz bir oran mi olduğunu bulalım:
CEVAP: 41 /53 , birimsiz

ÖRNEK: Ekrem bir günde 45 soru, Gürkan ise bir günde 50 soru çözmüştür. Buna göre, Ekrem’in bir günde çözdüğü soru sayısının Gürkan'ın bir günde çözdüğü soru sayısına oranını bulup bunun birimli mi yoksa birimsiz bir oran mı olduğunu bulalım:

CEVAP: 9/10  , birimsiz

ÖRNEK: Bir araç 30 km yol gittiğinde TL tutarında yakıt tüketmektedir. Buna göre, bu aracın gittiği yolun tükettiği yakıtın tutarına oranını bulup bunun birimli mi yoksa birimsiz bir oran mı olduğunu bulalım:
CEVAP:
15/2 km/TL    birimli oran

Oranda birimler birbirine dönüştürebilen cinsten olursa bu oran birimsiz bir orandır.

ÖRNEK: 

2m/3 cm ifadesi 200 cm/3 cm olarak düzenlendiğinde sonuç 200/3 birimsiz oran olur.

ORAN PROBLEMLERİ

1)  Berra'nın okuduğu Samanyolu Ortaokulundaki bilgisayar laboratuvarında 30 öğrenciye 15 bilgisayar düşmektedir. Nail’in okuduğu Fatih Ortaokulunda ise 36 öğrenciye 12 bilgisayar düşmektedir. Buna göre, aşağıdaki soruların cevaplarını bulalım:
a. Berra’nın okulundaki bilgisayar sayısının öğrenci sayısına oranı kaçtır?

b. Nail’iı okulundaki bilgisayar sayısının Öğrenci sayısına oranı kaçtır?

c. Samanyolu Ortaokulunda kaç kişiye 1 bilgisayar düşmektedir?

d. Fatih Ortaciculuncla kaç kişiye 1 bilgisayar düşmektedir?

CEVAPLAR
a.112 - b. 113  - c. 2 kişiye  - d.3 kişiye

2) Nihan 20 tane Türkçe, 18 tane matematik, 15 tane fen ve teknoloji sorusunun yer aldığı bir deneme sınavına girmiştir.
14 tane Türkçe, 15 tane matematik, 12 tane ten ve teknoloji sorusunu doğru cevaplamış, geri kalan soruları ise yanlış cevaplamıştır. Buna göre, aşağıdaki soruların cevaplarını bulalım:
a. Nihan'ın Türkçe’den; doğru cevapladığı soru sayısının, yanlış cevapladığı soru sayısına oranı kaçtır?
b. Nihan'ın matematik’ten; doğru cevapladığı soru say sının, yanlış cevapladığı soru sayısına oranı kaçtır?
c. Nihan'ın fen ve teknolojiden; doğru cevapladığı soru sayısının, yanlış cevapladığı soru sayısına oranı kaçtır?
d. Nihan’ın; Türkçe’den doğru cevapladığı soru sayısının, matematikten yanlış cevapladığı soru sayısına oranı kaçtır?
e. Nihan’ın bu deneme sınavında; doğru cevapladığı soru sayısının, yanlış cevapladığı soru sayısına oranı kaçtır?

CEVAPLAR
a. 7/3  - b. 5  -  c. 4  -d. 14/3  -  e. 41/12

 

3) Bir sınıftaki kız Öğrenci sayısının erkek Öğrenci sayısına oranı 2/3 ‘tür. Buna göre, aşağıdaki soruların cevaplarını bulalım:
a. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız Öğrenci sayısına oranı kaçtır?
b. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı kaçtır?
c. Bu sınıftaki erkek Öğrenci sayısının tüm Öğrenci sayısına oranı kaçtır?
CEVAPLAR
a. 3/2 -  b. 2/5  -   c. 3/5

 

 

Share this post