pornolar

5. Sınıf Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler

5. Sınıf Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler

Bu yazımızda aşağıdaki soruların cevaplarını öğreneceğiz.

  • Basit kesir nedir?
  • Sıfır basit kesir midir?
  • Bileşik kesir nedir?
  • Tam sayılı kesir nedir?
  • Bileşik kesir, tam sayılı kesre nasıl çevrilir?
  • Tam sayılı kesir, bileşik kesre nasıl çevrilir?
  • Bileşik kesirler sayı doğrusunda nasıl gösterilir?
  • Tam sayılı kesirler sayı doğrusunda nasıl gösterilir?

Basit Kesir, Bileşik Kesir, Tam Sayılı Kesir Nedir?

Sevgili Öğrenciler; basit ve bileşik kesirler pay ve paydanın durumuna göre belirlenir. Eğer pay ile payda eşit ise veya pay paydadan büyük ise bileşik kesir, eğer pay, paydadan küçük ise basit kesirdir.
,,,,, basit kesirdir.

,,,,, bileşik kesirdir.

Bileşik kesirler bir bütünü veya bir bütünden daha çok miktarı gösterir. Bileşik kesirlerin içindeki bütün sayısının belirtildiği kesirlere tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesir bir doğal sayı ve bir basit kesirden oluşur.

kesir-1

Tam Sayılı Kesirlerin Bileşik Kesir Olarak Yazılması

Tam sayılı kesir bileşik kesre çevirirken aşağıdaki işlem sırası izlenir. Tam kısım ile kesrin paydası çarpılır. Bulunan sayıya kesrin payı eklenir ve pay olarak yazılır. Kesrin paydası aynen yazılır.

kesir-2

 

Bileşik Kesirlerin Tam Sayılı Kesir Olarak Gösterilmesi

Bileşik kesin, tam sayılı kesre çevirmek için kesrin payını paydasına böleriz. Kalanı paya, böleni paydaya, bölümü de tam kısma yazarız.

kesir-3

Bileşik ve Tam Sayılı Kesirlerin Sayı Doğrusunda Gösterilmesi

Bir bileşik kesri sayı doğrusunda göstermek için öncelikle kesrin birimi belirlenir. Daha sonra sıfırdan başlanarak iki tam sayı arası
kesrin paydası kadar eş parçaya bölünür. Bileşik kesrin payı kadar birim kesir yinelenerek bileşik kesrin sayı doğrusu üzerindeki yeri belirlenir.

ÖRNEK: \large \frac{5}{3} kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

kesir-4

Tam sayılı kesir sayı doğrusu üzerinde gösterilirken önce sayı doğrusunda tam kısım kadar ardından da kesir kısmı kadar ilerlenir.
Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken önce bileşik kesre çevirip sonra sayı doğrusunda gösterebiliriz.

ÖRNEK: \large 2\frac{1}{4} kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim.

kesir-5

 

Aşağıdaki Konuları da İnceleyebilirsiniz.

Share this post

Bir cevap yazın