pornolar

5. Sınıf Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme

5. Sınıf Birim Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme

Birim Kesir Nedir?

Bir bütünün eş parçalarından her birine birim kesir denir. Birim kesirlerin payında 1 vardır.

1-birim-kesir

Birim Kesirleri Sıralayalım

Ali, Veli ve Ahmet eşit büyüklükte birer pizza almıştır. Pizzasını; Ali dört, Veli altı ve Ahmet sekiz eş parçaya bölerek birer parçasını yemişlerdir. Ali, Veli ve Ahmet'in yedikleri pizza miktarı aşağıda modellenmiştir.

2-birim-kesir

Ali, Veli ve Ahmet'in yedikleri pizza miktarı azdan çoğa doğru Ahmet, Veli,Ali şeklindedir.

Birim kesirlerde payda büyüdükçe bütünün bölündüğü parça sayısı artar. Bu nedenle paydası büyük olan birim kesir daha küçüktür.

ÖRNEK:

Babaları; Ali, Erhan ve Faruk’a eşit miktarlarda harçlık vermiştir. Ali her gün harçlığının 1/5‘ini, Erhan 1/3‘ini, Faruk ise 1/8‘ini harcamaktadır. Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bir günde en çok parayı kim harcamıştır?
b. Ali’nin bir günde harcadığı para miktarı kimin bir günde harcadığı paradan fazladır?
c. Bu şekilde para harcamaya devam ederlerse kimin parası en geç biter?

Cevaplar: a. Erhan , b. Faruk , c. Faruk

Birim Kesirleri Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterme:

Birim kesirler 1 ‘den küçüktür. Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır.
Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterirken Şunlar yapılır:
1. Bir sayı doğrusu çizilip 0 ile 1 noktaları işaretlenir.
2. Sıfır (0) ile 1 arası, verilen birim kesrin paydasında yazan sayı kadar eşit parçalara ayrılır.
3. Sıfırdan sonraki ilk nokta, istenilen cevaptır.

ÖRNEK: 

1) 1/5 birim kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim.

3-birim-kesir

2) 1/9 birim kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim.

4-birim-kesir

3) Aşağıda her sayı doğrusu üzerinde gösterilen noktalara karşılık gelen birim kesirleri yazınız.

 

 

5-birim-kesir

 

Cevaplar: 1/2,1/7, 1/11,1/15

 

Share this post

Bir cevap yazın