pornolar

6. Sınıf Matematik Yıllık Planı Dikey Yayınları (2015-2016)

6. Sınıf Matematik Yıllık Planı Dikey Yayınları (2015-2016)

6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.
6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
6.3.1.1. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.
6.3.1.2. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
6.3.1.2. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.
6.3.1.3. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.
6.3.1.3. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.
6.1.6.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
6.1.6.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
6.1.6.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
6.1.6.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
6.1.4.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
6.1.4.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
6.1.4.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
6.1.4.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
6.1.4.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
6.1.4.5. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
6.1.4.6. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler,  bu işlemi anlamlandırır.
6.1.4.7. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
6.1.4.8. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
6.1.4.8. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
6.1.4.9. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
6.1.5.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
6.1.5.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
6.1.5.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
6.1.5.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
6.1.5.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
6.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
6.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
6.1.5.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
6.1.5.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
6.4.1.2. Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
6.4.1.3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir.
6.4.2.1. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
6.4.2.2. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.
6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır
6.1.3.1. Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir.
6.1.3.2. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
6.1.3.2. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
6.1.3.3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
6.1.3.4. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözeRr
. 6.1.3.5. Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar
6.1.3.6. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
6.2.1.1. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
6.2.1.1. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
6.2.1.1. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.
6.2.1.2. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
6.2.1.3. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
6.2.1.3. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
6.2.1.4. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
6.2.1.5. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
6.2.1.6. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
6.3.2.1. Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizer.
6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
6.3.2.3. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer.
6.3.2.4. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
6.3.2.4. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
6.3.2.5. Alan ölçme birimlerini tanır,  m2–km2, m2–cm2–mm2 birimlerini birbirine dönüştürür.
6.3.2.5. Alan ölçme birimlerini tanır,  m2–km2, m2–cm2–mm2 birimlerini birbirine dönüştürür.
6.3.2.6. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
6.3.2.7. Alan ile ilgili problemleri çözer.
6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar; verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar.
6.3.4.2. Verilen bir hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur; hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
6.3.4.3. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
6.3.4.4. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve santimetreküp-desimetreküp-metreküp birimleri arasında dönüşüm yapar.
6.3.4.5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.
6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini miktar olarak tanır ve birbirine dönüştürür.
6.3.5.2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimlerini ilişkilendirir.
6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.
6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.
6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını belirler.
6.3.3.2. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar.
6.3.3.3. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
6.3.3.3. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
6.3.3.4. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplar.

Share this post

Bir cevap yazın