pornolar

8. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI SEVGİ YAYINLARI (2015-2016)

8. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI SEVGİ YAYINLARI (2015-2016)

Üslü Sayılar
1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler.
3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
Kareköklü Sayılar
1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Kareköklü bir sayıyı  şeklinde yazar ve  şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır.
4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
Gerçek Sayılar
1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

Örüntüler ve İlişkiler 
1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

Cebirsel İfadeler 
1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

Denklemler 
3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
5. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
 
Eşitsizlikler 
1. Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.
Üçgenler 
1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.
2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

Üçgenlerde Ölçme
1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

Denklemler 
1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

Olası Durumları Belirleme 
1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

Tablo ve Grafikler
1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
1. Standart sapmayı hesaplar.
2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.
Olay Çeşitleri
1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
1. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
Geometrik Cisimler-Geometrik Cisimlerin Hacimleri
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.
1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.
2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.
2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.
3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.
3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.
4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.
4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.
6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.
Örüntü ve Süslemeler 
1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
Dönüşüm Geometrisi 
1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
2. Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.
3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.
İz Düşümü
Geometrik Cisimler
1. Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.
6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.
7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların görünümlerini çizer.

Share this post

Bir cevap yazın