pornolar

5. Sınıf Matematik Konuları

Kırmızı renk ile belirtilenler konu anlatımının tamamlandığı bölümlerdir. ilgili bölüme tıklayarak istediğiniz konu anlatımına ulaşabilirsiniz.

1. Ünite: Doğal Sayılar ve İşlemler

» 1. Örüntüler  

» 2. Milyonlar  

3. Doğal Sayılarla İşlemler

 

4. Parantezli işlemler  

5. Zihinden İşlemler

6. Bir Sayının Karesi ve Küpü  

7. Problemler  

8. Zaman Ölçme

2.Ünite: Veri İşleme

» Araştırma Sorusu Oluşturma ve Veri Toplama

» Verileri Düzenleme ve Yorumlama

» Ağaç Şeması

3.Ünite: Geometri

» Noktaların Birbirine Göre Konumları

» Doğru, Işın ve Doğru Parçası

» Paralel Doğru Parçası Çizme

» Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

» Açı Oluşturma

» Çokgenler

4.Ünite: Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzde

» Birim Kesirleri Sıralama

» Tam Sayılı Kesirleri Tanıyalım

» Denk Kesirler

» Bir Çokluğun İstenen Kesir Kadarını Hesaplama

» Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

» Ondalık Gösterimler

» Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

» Yüzdeler

 • Yüzde, Kesir ve Ondalık Gösterim İlişkisi
 • Yüzde, Kesir ve Ondalık Gösterimleri Karşılaştırma
 • Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma

5.Ünite: Geometri ve Ölçme

» Dörtgenler

 • Dikdörtgen
 • Dikdörtgen Oluşturma
 • Paralelkenar
 • Paralelkenar Oluşturma
 • Eşkenar Dörtgen
 • Eşkenar Dörtgen Oluşturma
 • Yamuk
 • Yamuk Oluşturma

» Uzunluk Ölçme

 • Uzunluk Ölçme Birimleri
 • Uzunlukları Tahmin Etme
 • Uzunluk Ölçülerinde Dönüşümler
 • Uzunluk Ölçme Problemleri

» Çevre Uzunluğu

 • Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu
 • Karenin Çevre Uzunluğu
 • Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Çevre Uzunluğu
 • Farklı Geometrik Şekillerin Çevre Uzunluğunu Hesaplama
 • Çevre Uzunluğunu Tahmin Etme
 • Belli Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Çokgenler Oluşturma

» Üçgende ve Dörtgende Açılar

 • Üçgende Açılar
 • Dörtgende Açılar

» Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin Alanı
 • Metrekare ve Santimetrekare İle Alan Hesaplama
 • Farklı Geometrik Şekillerin Alanlarını Hesaplama
 • Aynı Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma

» Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizması
 • Kare Prizma
 • Küp
 • Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı
 • Kare Prizmanın Açınımı
 • Küpün Açınımı
 • Açınımdan Dikdörtgenler Prizması Oluşturma
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı