pornolar

8. Sınıf Matematik Konuları

8. Sınıf Matematik müfredatını (konu listesi)  bu bölümde bulabilirsiniz. Müfredat üzerinden yazılan konular tamamlandıkça konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Örüntü ve Süslemeler

Fraktal Oluşturma

2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi

Yer Değiştirme

Ötelemeli Yansıma ve Yansımalı Öteleme

3. Bölüm: Tablo ve Grafikler

Histogram Oluşturma

4. Bölüm: Üslü Sayılar

Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetini Bulma

Ondalık Kesrin veya Rasyonel Sayının Kuvvetini Bulma

Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Sayıların Bilimsel İfade Şekilleri 

 Alıştırmalar

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Olasılık Çeşitleri

Olasılık Çeşitlerini Açıklayalım

2. Bölüm: Olay Çeşitleri

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Alıştırmalar

3. Bölüm: Kareköklü Sayılar

Tam Kare Doğal Sayıların Karekökünü Bulma

Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme

Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme

Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Ondalık Kesirlerin Karekökünü Bulma

4. Bölüm: Gerçek Sayılar

Gerçek Sayılar Kümesi

5. Bölüm: Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri

Standart Sapmayı Hesaplama

Gerçek Yaşam Durumlarını Yorumlama

 

3.ÜNİTE

1. Bölüm: Üçgenler

Atatürk’ün Matematik Alanında Yaptığı Çalışmalar

Temel Üçgen Çizimleri

Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişkiler

Üçgende Kenar - Açı İlişkisi İlişkisi

Üçgen İnşa Etme

Üçgende Açıortay, Kenarortay, Kenar Orta Dikme ve Yükseklik

Pisagor Bağıntısı

2. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme

Pisagor Bağıntısından Yararlanarak Problem Çözme

3. Bölüm: Örüntüler ve İlişkiler

Aritmetik ve Geometrik Diziler

4. Bölüm: Cebirsel İfadeler

Özdeşlikler

Rasyonel Cebirsel İfadelerle İşlemler

 

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Olası Durumları Belirleme

Kombinasyon

2. Bölüm: Denklemler

Rasyonel Cebirsel İfade İçeren Denklemler

Doğrusal Denklem Sistemleri

3. Bölüm: Üçgenler

Üçgenlerde Eşlik

Üçgenlerde Benzerlik

4. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme

Benzer Üçgenlerle Problem Çözme

5. Bölüm: Geometrik Cisimler

Prizmanın Elemanları

6. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Dik Prizmaların Yüzey Alanı

7. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Dik Prizmaların Hacmi

 

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Geometrik Cisimler

Piramit

Koni

Küre

2. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

Piramidin Yüzey Alanı

Koninin Yüzey Alanı

Kürenin Yüzey Alanı

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanlarını Tahmin Etme

3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Dik Piramidin Hacmi

Dik Koninin Hacmi

Kürenin Hacmini Hesaplama

Geometrik Cisimlerin Hacmini Tahmin Etme

4. Bölüm: İz Düşümü

 

6. ÜNİTE

1. Bölüm: Geometrik Cisimler

Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri

Çok Yüzlü Yapılar Oluşturma

2. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimlerde Simetri

3. Bölüm: Denklemler

Doğrunun Eğimi

Doğrunun Eğimi ile Denklemi Arasındaki İlişki

Doğrusal Denklem Sisteminin Çözümünü Grafik Çizerek Bulma

4. Bölüm: Eşitsizlikler

Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizlikler

5. Bölüm: Üçgenler

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

6. Bölüm: Üçgenlerde Ölçme

Trigonometrik Oranlar Tablosunu Kullanma