pornolar

Matematik Eğitim Videoları

Matematik Hikayeleri-Georg Cantor-Sıradışı Matematik-26.Bölüm

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (3 Mart 1845 - 6 Ocak 1918), Alman matematikçi. Kümeler kuramınının kurucusudur. Kümeler arasında birebir eşlemenin önemini ortaya koymuş, "sonsuz küme" kavramına matematiksel bir tanım getirmiş ve gerçel sayıların sonsuzluğunun doğal sayıların sonsuzluğundan "daha büyük" olduğunu ispatlamıştır. Ayrıca kardinal sayı ve ordinal sayı kavramlarını ortaya atmış ve bu sayıların aritmetiğini tanımlamıştır. Cantor'un buluşlarının matematik ve felsefede önemli yeri vardır. (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-Niels Henrik Abel-Abel'in Öyküsü-25.Bölüm

Abel, matematikte elde ettiği parlak sonuçlara rağmen hayatı boyunca doğru dürüst bir iş bile bulamadı. Matematikçi olarak kendisini Avrupa'daki matematik çevrelerine bir türlü kabul ettiremedi. Sonunda 26 yaşında, yokluk içinde veremden öldü. Ölümünden iki gün sonra adına bir mektup geldi. Berlin Üniversitesi'nden gönderilen mektupta, Abel'in ölümünden habersiz, genç matematikçiye çalışmalarının dikkat çektiği ve üniversitede iş teklif edildiği bildiriliyordu. Öldükten sonra anlaşılma olgusunun bu denli tez gerçekleştiği bir daha görülmedi. (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-Thales-Bilim'in Yıldızı-24.Bölüm

Matematik alanında çığırlar açmış birisidir. Eski Yunan bilginlerinden Kallimakhos'un aktardığı bir düşünceye göre denizcilere kuzey takım yıldızlarından Büyükayı yerine Küçükayı'ya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir. Aynı zamanda Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlılara tanıtmıştır. Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır: (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-John Napier-Napier'in Kemikleri-23.Bölüm

Napier, Saint Andrews Üniversitesinde eğitim görmüş ve matematiği de içinden gelen bir merak olarak izlemiştir. Kendisi, amatör bir matematikçidir. Sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol ararken, önce Napier cetvelleri diye bilinen, üzerinde rakamlar yazılmış küçük değnekler yardımıyla yapılan bir çarpma veya bölme yöntemi buldu. 1, 2, 3,... şeklindeki aritmetik dizi ile, buna karşılık gelen 10, 100, 1000,... biçimindeki geometrik dizi arasındaki, ilişkiyi gördü. (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-Evariste Galoi-Hüzünlü Bir Deha- 22. Bölüm

Évariste Galois (25 Ekim 1811-31 Mayıs 1832) Bourg-la-Reine’de doğmuş Fransız matematikçidir. Henüz gençlik yıllarında iken bir polinomun kökleri ile çözülebilmesi için gerekli ve yeterli şartları belirleyebilmekteydi ve bu sayede uzun süredir var olan bir probleme çözüm üretmiştir. Çalışmaları, Galois ve grup kuramlarının ve bunların yanı sıra soyut cebir alanında iki yeni alanın ve Galois bağıntılarının alt alanlarının temellerini oluşturmuştur. (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-Bernoulli Ailesi-Matematiğin Mafyası-21.Bölüm

Bernoulli ler tüccar ve akademisyenlerden oluşan İsviçre'nin Basel şehrinde yaşamış ailedir . Ailenin kurucusu olan, Leon Bernoulli, 16. yüzyılda, İspanyol baskısı nedeniyle Flanders'deki Antwerpden Basel'e göç etmiştir . Bernoulli ailesi bazı dikkate değer sanatçı ve bilimadamları yetiştirmiştir,18. yüzyılda , dikkate değer bir sayıda ünlü matematikçiler vardır : (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-Mustafa Kemal Atatürk ve Matematik-20.Bölüm

Üçgen, dörtgen, beşgen gibi çokgen terimlerinin Atatürk tarafından yazılan “Geometri” kitabıyla dilimize kazandırıldığını biliyor muydunuz? (Geometri, Mustafa Kemal Atatürk, TDK Yayın No: 905) Atatürk’ün Türkçeleştirdiği geometri alanındaki terimlerden bazı-ları eski isimleriyle birlikte aşağıda verilmiştir: (daha&helliip;)

Matematik Hikayeleri-El Battani-Trigonometri’nin Mucidi-18.Bölüm

Battani, matematikte trigonometride günümüzde kullanılan formüller üretmiştir:Battani,el-Mervezi'nin tanjant fikrini,tanjant ve kotanjant hesaplamaları amacıyla denklemler geliştirmek için konu hakkındaki matematiksel tablolarını derleyerek kullanmıştır.Bundan başka sekant ve kosekantın işteş fonksiyonalrını keşfetmiş ve O'nun gölgelerin tablosu olarak adlandırdığı,kosekantlar hakkındaki ilk mateamtiksel tabloyu,1'den 90'a kadar her bir dereceyi içerecek şekilde hazırlamıştır. (daha&helliip;)