pornolar

Ölçme-Değerlendirme

Dikkat ve Algı Testi

10 soruda matematiksel düşünme becerinizi ölçebilirsiniz. Sorular işlem ağırlıklı değil şekilller arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavramaya yöneliktir. Testin uygulanmasında yaş sınırı yoktur.İlkokul 1. sınıf öğrencisi de 70 yaşındaki biri de testi uygulayabilir. Yaş etkisi önemlidir fakat soruyu dikkatli inceledikten sonra sayısal yönü kuvvetli olan bireyler doğru cevaba ulaşacaktır.  Başarılar... (daha&helliip;)