pornolar

5. Sınıf Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri

Aşağıdaki şemada da görüldüğü gibi üçgenler ilk olarak açılarına göre; dar, dik ve geniş açılı olmak üzere üç çeşide ayrılmıştır. Daha sonra bu üçgenler de kenarlarına göre, eşit kenar, ikizkenar ve çeşitkenar olarak ayrılmıştır. (daha&helliip;)

5. Sınıf Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

Açılarına göre üçgenler dik açılı üçgen, dar açılı üçgen ve geniş açılı üçgen olmak üzere üçe ayrılır. (daha&helliip;)

5. Sınıf Çokgenler

En az üç doğru parçasının ardışık bir şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Aşağıda gördüğünüz şekiller çokgen olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılmıştır. Şekilleri inceleyerek iki grup arasındaki farkların neler olduğunu belirleyelim. (daha&helliip;)

5. Sınıf Açı Oluşturma ve Açı Çeşitleri

Bu yazımızda 5. sınıf öğrencilerimiz için açı oluşturma ve açı çeşitleri konusunu paylaşaçağız. Açının okunuşu, dar, dik ve geniş açı hakkında merak ettiklerinize yazımızdan ulaşabilirsiniz. Yandaki açıyı B, ABC ya da CBA açısı olarak okuruz. Bu açı sembolle   veya  şeklinde gösterilir. Bu açının ölçüsünü,   ,  veya  olarak ifade ederiz. (daha&helliip;)

5. Sınıf Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

Bir doğru parçasına eşit uzunlukta sayamayacağımız kadar çok eş doğru parçası çizebiliriz. Bu yazımızda eş doğru parçası çizmek için değişik yollar göstereceğiz. AB doğru parçasının uzunluğu |AB| şeklinde ifade edilir.  EF ve GH doğru parçalarının eşit uzunlukta olduğu |EF|=|GH| şeklinde gösterir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Doğru,Işın ve Doğru Parçası

Sevgili öğrenciler bu dersimizde doğru,ışın ve doğru parçası  kavramları üzerinde duracağız. Bu konudaki terimler: öğreneceğimiz terimler: doğru,doğru parçası,ışın,kesişen doğrular,paralel doğrular, dik doğrular (daha&helliip;)

5. Sınıf Noktaların Birbirine Göre Konumları

Nokta konum belirleyici olarak kullanılır. Noktaların birbirlerine göre konumunu belirlerken birimlerden ve sağ - sol, yukarı - aşağı gibi ifadelerden faydalanılır. A. Bir Noktanın Sağında veya Solunda Olma (daha&helliip;)