pornolar

5. Sınıf Veri Toplama Tablo Grafik Şema Konu Anlatımı

Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Araştırma sorularını çevremizdeki problemler hakkında veri toplamak için hazırlarız. Veri Toplama: Bir araştırma sorusuna cevap bulabilmek için veri toplanır veya daha önceki verilerden yararlanılır. (daha&helliip;)

5. Sınıf Veri İşleme-Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme

 Bu bölümde genel olarak veri işleme ünitesi konuları vardır. Bu bölümde; Araştırma Soruları üretme, veri toplama,düzenleme ve gösterme, yorumlama , ağaç şeması olarak ifade etme  konularını öğreneceğiz. (daha&helliip;)

5. Sınıf Ağaç Şeması Konu Anlatımı

Mete okulundaki haftalık ders programını gruplarına göre sınıflandırmak istedi. Dersleri; sözel dersler, sayısal dersler. yabancı dil dersleri, spor ve sanat becerisi gerektiren dersler olarak dört gruba ayırdı. Sayısal dersler: Matematik Fen bilgisi, (daha&helliip;)

5. Sınıf Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama

Şekil grafiği, çetele tablosu veya sıklık tablosu ile verilen verileri sütun grafiğinde gösterebiliriz. Sütun grafiğinde verilen bilgileri sıklık tablosu ile de gösterebiliriz. Aşağıda bir okulun 5. sınıflarında bulunan öğrencilerin çetele tablosu verilmiştir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Sütun Grafiği Oluşturma

Sevgili öğrenciler bu dersimizde sütun grafiği oluşturma, sütun grafiğini okuma ve verileri belirleme konularını anlatacağız. Bir araştırmada elde edilen verilerin sıklıklarının sütunlarla gösterildiği grafiklere sütun grafiği denir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Sıklık Tablosu Oluşturma

Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çentikler kullanarak gösteren tabloya çetele tablosu denir. Sıklık her bir kategorinin kaç kez tekrar ettiğini gösterir. Elde edilen cevapların sıklıklarını (sayılarını) gösteren tabloya sıklık tablosu denir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Matematik Veri Toplama

Bir araştırma sorusuna cevap bulabilmek için kendimiz veri toplarız veya daha önceden toplana verilerden yararlanırız. Bir araştırma sorusuna cevap ararken en çok kullanılan yöntem anket düzenlemektir. Düzenlenen ankette elde edilen veriler sembollerle veya sayılarla ifade edilebilir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Araştırma Sorusu Oluşturma

İstatistik; veri toplama, düzenleme ve yorumlama ile ilgili bir çalışma alanıdır. Veri toplarken yapılan araştırmalarda değişik sorular sorulur. Bu sorulardan bazıları tek bir veri ile cevaplanırken bazılarını bir gruptan veri toplamayı gerektirir. Tek bir veri ile cevaplanan sorular araştırma sorusu değildir. Bir gruptan veri toplamayı gerektiren sorulara araştırma sorusu denir. (daha&helliip;)

Verileri Düzenliyorum (Şema)

Sevgili öğrenciler bu konuda şema kavramı ve şema nasıl oluşturulur, bunu inceleyeceğiz. Şema Nedir? Şema,bilgileri sınıflandırmak ve aralarındaki ilişkiyi göstermek için kullandığımız bir araçtır. Bilgiler arasındaki ilişkileri görmemizde kolaylık sağlar. (daha&helliip;)