pornolar

5. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

5. Sınıf Veri Toplama Tablo Grafik Şema Konu Anlatımı

Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Araştırma sorularını çevremizdeki problemler hakkında veri toplamak için hazırlarız. Veri Toplama: Bir araştırma sorusuna cevap bulabilmek için veri toplanır veya daha önceki verilerden yararlanılır. (daha&helliip;)

5. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir. R={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Sayı: Rakamların yanyana yazılmasıyla elde edilen gruplara sayı denir. Not:Her rakam bir sayıdır fakat her sayı rakam olmayabilir. Doğal Sayı: Sıfırdan başlayıp birer birer artarak sonsuza uzanan sayılara denir. N={0,1,2,3,4,...} Ardışık Doğal Sayılar: 0,1,2,3,4,5,6... şeklinde ard arda gelen sayılara denir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri

Aşağıdaki şemada da görüldüğü gibi üçgenler ilk olarak açılarına göre; dar, dik ve geniş açılı olmak üzere üç çeşide ayrılmıştır. Daha sonra bu üçgenler de kenarlarına göre, eşit kenar, ikizkenar ve çeşitkenar olarak ayrılmıştır. (daha&helliip;)

5. Sınıf Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

Açılarına göre üçgenler dik açılı üçgen, dar açılı üçgen ve geniş açılı üçgen olmak üzere üçe ayrılır. (daha&helliip;)

5. Sınıf Çokgenler

En az üç doğru parçasının ardışık bir şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Aşağıda gördüğünüz şekiller çokgen olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılmıştır. Şekilleri inceleyerek iki grup arasındaki farkların neler olduğunu belirleyelim. (daha&helliip;)

5. Sınıf Açı Oluşturma ve Açı Çeşitleri

Bu yazımızda 5. sınıf öğrencilerimiz için açı oluşturma ve açı çeşitleri konusunu paylaşaçağız. Açının okunuşu, dar, dik ve geniş açı hakkında merak ettiklerinize yazımızdan ulaşabilirsiniz. Yandaki açıyı B, ABC ya da CBA açısı olarak okuruz. Bu açı sembolle   veya  şeklinde gösterilir. Bu açının ölçüsünü,   ,  veya  olarak ifade ederiz. (daha&helliip;)

5. Sınıf Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

Bir doğru parçasına eşit uzunlukta sayamayacağımız kadar çok eş doğru parçası çizebiliriz. Bu yazımızda eş doğru parçası çizmek için değişik yollar göstereceğiz. AB doğru parçasının uzunluğu |AB| şeklinde ifade edilir.  EF ve GH doğru parçalarının eşit uzunlukta olduğu |EF|=|GH| şeklinde gösterir. (daha&helliip;)