pornolar

8. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

Binary Kod Nasıl Hesaplanır?

Liselere Giriş Örnek sorular açıklanınca merak edilenler arasına "Binary Kod Nasıl Hesaplanır?" da katıldı. Liselere Giriş sınavında günlük hayatla kullandığımız matematiğin ön planda olacağının göstergesi olan bu soru, bize fark etmesek de matematiği kullandığımızın da bir ispatıydı. Binary Kod Nedir? Bilgisayarın çalışma prensibi aslında bir hücrede bilginin var olup olmadığı ile ilgili olduğu için 2 durum vardır. Var ise 1, yok ise 0 ile kodlanır. Bu kod esasına göre harfleri sayılarla, sonra da sayıları binary kodları ile eşleştirebiliriz. Binary Kod Nasıl Hesaplanır? Sayı [...]

8. Sınıf Trigonometri (Dik Üçgende Oranlar) Konu Anlatımı

Trigonometri: Üçgenlerin kenar uzunlukları ve açıları arasındaki ilişkiyi inceleyen matematiğin dalına trigonometri denir. Hipotenüs: Bir dik üçgende en uzun kenara(90° lik açının karşısındaki kenara) denir. Sinüs: Bir dik üçgende bir açının karşısındaki dik kenar uzunluğun hipotenüse oranına sinüs denir. sin ile gösterilir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Eğim Konu Anlatımı

Eğim, dikey mesafenin yatay mesafeye oranlanması ile bulunur. Eğim, ondalık kesir veya yüzde olarakifade edilir. Bir dik üçgende, eğim hesaplanırken tanjantına bakılır. Tanjant, karşı kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğuna oranıdır. Denklemi y = mx + n biçiminde olan bir doğrunun eğimi, x'in kat sayısına yani m değerine eşittir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Eşitsizlikler ve Grafikleri Konu Anlatımı

ax+by+c > 0 ax+by+c < 0 ax+by+c ≥ 0 ax+by+c ≤ 0 Yukarıda verilen eşitsizlikler birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliklerdir.Grafiği çizmeden önce eşittir kabul ederek denklemin x ve y sıralı ikili değerlerini buluruz.Bu sıralı ikililerden hareketle doğru grafiğimizi çizeriz.Daha sonra koordinat düzleminde bu doğru grafiğinin her hangi bir tarafında bir nokta yani sıralı ikili alınır.Bu nokta eşitsizliği sağlarsa grafik bu noktanın olduğu tarafa doğru taranır,sağlamazsa grafik diğer tarafa taranır. (daha&helliip;)

8. Sınıf Kürenin Yüzey Alanı ve Hacmi Konu Anlatımı

KÜRE Uzayda sabit bir noktadan sabit ve eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşim kümesine küre denir.Bir başka deyişle bir yarım dairenin çapı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisme küre denir. Kürenin temel elemanları merkezi,yarıçapı ve yüzeyidir.Merkezden geçen düzlemlerle küre yüzeyinin ara kesitine büyük çember denir.Bu şekilde oluşan dairenin çapı ise kürenin çapıdır. Yarıçapı r olan kürenin yüzey alanı, en büyük dairesinin alanının 4 katıdır. (daha&helliip;)

8. Sınıf Koninin Yüzey Alanı ve Hacmi Konu Anlatımı

 KONİ Bir çemberin bütün noktalarının çemberin dışındaki bir nokta ile birleştirilmesinden elde edilen cisme koni denir.Bir başka deyişle tabanı daire olan piramittir. Koninin temel elemanları bir dairesel bölge olan taban,tabanın dışında bir tepe noktası,tepe noktasını taban merkezine birleştiren doğru parçası olan eksen,tepeden geçen ve tabanın kenarı olan çembere dayanan ana doğru ve bu doğruların süpürdüğü yanal yüzeydir.Ekseni tabana dik olan koni dik koni veya dönel koni,eğik olan ise eğik koni olarak adlandırılır.Dik koniler, eksen etrafında dönmelerde dönme simetrisine sahiptir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Piramidin Yüzey Alanı ve Hacmi Konu Anlatımı

PİRAMİT Bir düzlemde bulunan bir çokgen ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım.T noktası ile bu çokgenin tüm noktaları birleştirildiğinde oluşan cisme piramit denir. Piramidin temel elemanları tepe noktası,tabanı,yan yüzleri,ayrıtları ve yüksekliğidir.Piramitte bulunan yükseklik tepenin taban düzlemine olan uzaklığıdır.Piramidin tepe noktasını taban merkezine yani ağırlık merkezine birleştiren doğru parçası tabana dik ise dik piramit,eğik ise eğik piramit olarak adlandırılır. Dik Piramidin yüzey alanı= (taban alanı)+(yanal yüzeyin alanı) (daha&helliip;)

8. Sınıf Üçgen Prizma Konu Anlatımı

Prizmalar tabanlarının kenar sayısına göre adlandırıldıklarından tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir. Prizmalar tabanlarının şekline göre isimlendirildiklerinden, tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir. Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre, eşkenar üçgen prizma veya dik üçgen prizma olarak isimlendirilir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Perspektif Çizimi Konu Anlatımı

Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir. Yani, teknik bir çizimdir. Perspektif çizimde, nesnenin gözlemciye göre olan pozisyonunun ve uzaklığının etkileri esas alınarak çizim yapılır. Söz konusu çizimler gözlemci de, biçim ve orantı bakımından, renklerden bağımsız olarak, 3 boyutlu bir gerçeklik izlenimi yaratır. (daha&helliip;)