Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
pornolar

8. Sınıf Matematik Video Dersler

8. Sınıf Sayı Örüntüleri Konu Anlatımı

Fibonacci sayı dizisi: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,... şeklindeki sayı örüntüsüne fibonacci sayı dizisi adı verilir. Bu dizinin ardışık iki teriminin toplamı bir sonraki terime eşittir. Aritmetik dizi: Bir sayıya belirlenen başka bir sayının art arda eklenmesi veya çıkarılmasıyla elde edilen örüntüye aritmetik dizi denir. Aritmetik dizide ardışık iki terimin farkı eklenen veya çıkarılan sayıdır ve bu sayıya dizinin ortak farkı denir. ilk terimi a, ortak farkı k olan dizinin genel terimi yada kuralı a+k·(n-1) dir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Üçgende Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı

Eşlik: Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları eşit uzunlukta olan üçgenlere eş üçgenler denir. Eşlik Şartları: 1. Kenar-Açı-Kenar Eşliği (K.A.K): İki üçgenin ikişer kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açılarının ölçüsü eşit ise bu üçgenler eştir. 2. Açı-Kenar-Açı Eşliği (A.K.A): İki üçgenin ikişer açısı eş ve bu açıların arasında kalan kenarların uzunluğu eşit ise bu üçgenler eştir. 3. Kenar-Kenar-Kenar Eşliği (K.K.K): İki üçgenin karşılıklı kenarları eşit ise bu üçgenler eştir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Üçgenler Konu Anlatımı

Üçgen oluşturma şartları: 1. Üç kenarı verilen üçgen çizilebilir. Bunun için Cetvel ve Pergel gerekir. 2. Bir kenar ve bu kenara bağlı olan iki açısı verilen üçgen çizilebilir. Bunun için Cetvel ve İletki(açı ölçer) gerekir. 3. İki kenar ve bu kenarlar arasında kalan açısı verilen üçgen çizilebilir. Bunun için Cetvel ve İletki(açı ölçer) gerekir. Not: Üç açısı verilen yalnız bir tane üçgen çizilemez.(sonsuz tane çizilebilir.) Üçgenin elemanları: 1. Yükseklik: Herhangi bir köşeden karşısındaki kenara indirilen dikmedir. 2. Kenarortay: Herhangi bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren [...]

8. Sınıf Standart Sapma Konu Anlatımı

Bir veri grubunun standart sapması hesaplanırken; 1. Verilerin aritmetik ortalaması bulunur. 2. Her bir veri ile ortalamanın farkı bulunup karesi alınır. 3. Elde edilen karelerin toplamı veri sayısının bir eksiğine bölünür. 4. Sonucun karekökü standart sapmayı verir. (daha&helliip;)

8. Sınıf Yansıyan ve Dönen Şekiller Konu Anlatımı

Yansıma (Simetri): x eksenine göre yansıması alınan noktanın ordinatının, y eksenine göre yansıması alınan noktanın apsisinin işareti değişir. * (a,b) noktasının x eksenine göre yansıması (a,-b) * (a,b) noktasının y eksenine göre yansıması (-a,b) olur. (daha&helliip;)

8. Sınıf Üslü Sayılar Konu Anlatımı

8. Sınıf Üslü Sayılar Konu Anlatımı 8. Sınıf Üslü Sayılar Konu Anlatımı Teog-1 konularının ikincisidir. Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımı, o sayının kuvveti olarak adlandırılır. Bu tekrarlı çarpımın sonucunu bulmaya kuvvet alma işlemi denir. an= b ifadesinde a taban, n kuvvet (üs), b ise değer olarak adlandırılır. Bir üslü ifade, paydan paydaya ya da paydadan paya alındığında üssünün işareti değişir. a sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere a’nın negatif kuvvetleri aşağıdaki şekilde yazılır. (daha&helliip;)