pornolar

Tag - Çokgen

5. Sınıf Çokgenler

En az üç doğru parçasının ardışık bir şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Aşağıda gördüğünüz şekiller çokgen olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılmıştır. Şekilleri inceleyerek iki grup arasındaki farkların neler olduğunu belirleyelim. (daha&helliip;)