pornolar

Kısmi Sıralama Bağıntısı-Partial Order Relation

TANIM1: bir küme bir bağıntı olsun. Eğer , yansıyan, ters simetrik ve geçişken bir bağıntı ise 'ye bir "kısmi sıralama bağıntısı" denir ve genelde biçiminde gösterilir. , üzerinde bir kısmi sıralama bağıntısı ise ikilisine kısmi sıralanmış küme denir. (daha&helliip;)

6. Sınıf En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

iki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenlerinin en büyük olanına, bu sayıların en büyük ortak böleni (EBOB u) denir. 56 sayısının bölenleri kümesi, A = {1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56} dır. 42 sayısının bölenleri kümesi, B = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42} dir. (daha&helliip;)